Портфолио

Теменужка Петкова Славова

Националност: българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0898626570

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
20 години
Учителски стаж:
1 година и 11 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Социален педагог
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП "Д-р Петър Берон"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Ноември 2019 г. До сега ЦСОП "Д-р Петър Берон" социален педагог
Декември 2018 г. Декември 2018 г. ЦСОП "Д-р Петър Берон" учител
Март 2008 г. Септември 2018 г. Фондация "Ръка за помощ" социален педагог, социален работник
Юли 2000 г. Април 2008 г. Бюро по труда трудов посредник
Декември 1999 г. Юни 2000 г. РДТЗЕР ООД асистент социални дейности

Любим цитат

"Бъди промяната, която искаш да видиш в света" Махатма Ганди

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2019 г. Юли 2021 г. Висше - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Специална педагогика
Септември 1994 г. Юли 1999 г. Висше - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Социална педагогика

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
специален педагог, социален педагог
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Интеракта ЕООД Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи
Май 2021 г. 32 часа 2 кредита Институт за човешки ресурси ООД Емоционална и социална ителигентност. Как правилно да ги развиваме, за да бъдем професионално и лично успешни
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Интеракта ЕООД Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със специални образователни потребности.

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Юли 2021 г. Юли 2021 г. Допълваща и алтернативна комуникация - Приложение на системата за комуникация с обмен на картинки - ПЕКС 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Биофийдбекът – алтернатива и скоростен стимуланд за развитие на фина моторика и логическо мислене при деца и младежи със СОП. Невротренинг ЕЕГ- Биофий 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Май 2021 г. Май 2021 г. Практически методи за справяне с нарастващия стрес и повишаване на мотивацията за работа и креативност 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Април 2021 г. Април 2021 г. Разясняване и даване на указания за попълване на необходимата документация за края на учебната година 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Април 2021 г. Април 2021 г. Ментална аритметика 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Видеомоделирането като технология за научаване на социално приемливо поведение и академични умения при деца и ученици със специални потребности 1 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Превенция на конфликта и неговите комнпоненти 1 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Монтесори педагогика и терапия 1 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Тренинг 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Copvid 19 и децата със СОП 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Oбучение на платформата csassroom 4 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Арттерапевтични техники при деца със СОП 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Май 2020 г. Май 2020 г. Комуникативни нарушения. Терапия 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Април 2020 г. Април 2020 г. Въведение във Валфдорфската педагогика 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Март 2020 г. Март 2020 г. Ментална аритметика 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Индивидуална работа с деца със СОП 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Арттерапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Сензорни приказки 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Монтесори метод в подготвителна група 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Социално кръгче 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Музикотерапия; Музикални дейности при деца с нарушения 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Взаимодействие на учители с родители на детето с умствена изостаналост 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма" Институт за човешки ресурси
Януари 2015 г. Ноември 2015 г. Обучителен курс Монтесори метод в 6 модула Асоциалция Монтесори - Ръка за ръка
Май 2012 г. Май 2012 г. Обучителен курс Обучение и терапия по метода Монтесори ДКТОЦ С-ИВВЕНА
Януари 2011 г. Февруари 2011 г. Професионална квалификация Социална работа за деца и семейства в риск Център за професионално обучение към "Карин дом"
Май 2009 г. Май 2009 г. Обучителен курс Социални услуги за деца и семейства в риск Център за професионално обучение към СПСПД Фице - България
Декември 2008 г. Януари 2009 г. Обучителен курс Социално-образователна анимация ИСДП

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А2 (Основно ниво на владеене)
Руски език А2 (Основно ниво на владеене)
Италиански език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
БЕЛ, Математика, Музика, ЧО, ЧП, ФВС, ИИ 4 клас 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения

 Комуникативност, толерантност,  емпатия и ползотворна работа в екип. Преодоляване на възникнали конфликтни ситуации. Организираността, коректността и отговорността, способстват за успешното изпълнение на поставени задачи и отговорности.

Организационни умения

 Умения за координация и сътрудничество с колеги и родители.  Координиране на дейности и задачи. Иницииране на различни мероприятия с деца и колеги, организиране на инициативи, сързани с дейността на институцията.

 

 

Технически умения

 Умения за работа с операционна система  Window. Компютърна грамотност за работа с word, exsel, различни платформи за обучение и комуникация, електронни учебници, както и различни интернет приложения.

 

Когнитивно-базирани умения

 Умения за организиране на среда, стимулираща детското развитие. Уважавам и зачитам индивидуалността и уникалността на отделната личност.

Работа с родители и други заинтересовани страни

Умения за успешно взаимодействие с родители и различни институции.

Планиране на урок или на педагогическа ситуация

 Методично планиране на уроци за следващия ден.

Ориентиране към непрекъснато професионално развитие

Включвам се в обучения, семинари, конференции, като целя професионално развитие и обогатяване на знания и опит.

Определяне и постигане цели

Равиване в сферата на работата с деца със специални потребности, чрез надграждане и усъвършенстване на квалификацията, уменията и компетентностите ми.


Методи на преподаване

Чрез методите си на преподаване се стремя ученикът да е в центъра, с неговите индивудуални потребности, възможности и интереси. Старая се да обхвана всички деца в групата. Тъй като те са с различни възможности, подхождам строго индивудуално. Подготвям и подбирам индивидуални материали за работа, съобразно възможностите им. С децата, чиито възможности позволяват използвам методи като разказ, беседа, самостоятелна работа. Играта, драматизацията и онагледяването, като методи вземат превес при други деца. При трети работа е възможна единствено по метода "ръка върху ръка". Използвам и компютърните технолигии с видеоуроци, инерактивни упражнения, научни, забавни опити и презентации.


Философия на преподаване

Философията ми на преподаване е изградена на основите на зачитане на детската личност.  Стремя се да поощрявам всяко усилие и да се фокусирам върху силните страни на учениците. Отчитам ролята на семейството, привърженичка съм на т.н. семейно-ориентиран подход, който овластява семейството и го прави партньор в работата и така заедно работим върху развитието на индивидуалните възможности на учениците. Моята философия на преподаване включва идеята, че учениците трябва да учат от преживявания, от събитията от реалния живот, които са значими за тях. Стремя се да покажа на детето, че е обичано и ценено.

Постижения на специалиста


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Познавателна книжка Съавтор Наръчник

Съавторство в написването на наръчник в полза на родители на деца със специлни потребности в частта Монтесори педагогика и програма Макатон.

 

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2012 г. Октомври 2012 г. Работилница за родители "Да пораснем заедно" Обучител на родители Уницеф

Програма в помощ на родители, която им дава отговори на въпросите им, информира ги и прави по-осъзнато родителстването, като им показва подкрепа и им дава увереност, в ролята им на родители.

Май 2010 г. Декември 2010 г. Ранна интервенция социален педагог Карин дом

Програмата подпомага децата под 3 год. възраст да растат в сигурна и подкрепяща среда.


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Август 2015 г. Юли 2016 г. Ранно развитие за успешен старт социален работник Тръст за социална алтернатива

Подобряване на социалното, физическото, езиковото и познавателно развитие на ромските деца в предучилищна възраст.

Април 2015 г. Март 2016 г. Елементът игра социален педагог Фондация за деца в риск по света

Подобряване на комуникацията и укрепване на емоционалната връзка между детето и неговите родители, посредством играта, като универсален начин на общуване.

Октомври 2014 г. Януари 2016 г. Заедно за бъдещето на децата ни педагог ЕС

Насочен към деца със специални потребности, използвайки метода Монтесори и програма Макатон.

Август 2013 г. Февруари 2014 г. Превенция чрез ранно образование социален работник Тръст за социална алтернатива

Подобряване готовността за училище на 34 деца от две ромски махали, чрез подобряване на родителския капацитет и улесняване достъпа до смесени училища за деца в неравностойно положение.

Февруари 2012 г. Февруари 2013 г. Социална подкрепа в ромски общности социален работник Международна служба за осиновяване към министерсто на външните работи и европейските въпроси на Франция
Януари 2012 г. Септември 2012 г. Помогни ми, за да го направя сам монтесори педагог Министерство на труда и социалната политика

Работа с деца със специални потребности по метода Монтесори.

Април 2010 г. Ноември 2010 г. Партньори в подкрепа на децата социален работник Институт "Отворено общество"

Предоставяне на социални услуги, с цел преодоляване на социалната изолация на деца в риск и по-конкретно деца, настанени в специаллизирани институции на територията на гр. Добрич

Март 2010 г. Март 2013 г. Обединени за децата и семейството социален работник Фондация "Лале"

Подкрепа на деца и семейства в риск.

Февруари 2010 г. Март 2012 г. В подкрепа на семействата и децата за по-добър живот социален работник Фондация Лале и Фондация ОУК

Работа  в общините Добрич и Добричка, с цел въвеждане на ефективни практики за навременна подкрепана деца, семейства и родилки в риск, с цел намаляване настаняването на деца в инстутуции.

Януари 2010 г. Ноември 2010 г. Приемна грижа обучител и на родители, кандидатстващи за приемни родители Фондация "Мари и Пол Бишов"

Обучение на кандидат-приемни родители и последстваща супервизия.


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
уебинар фондация "Карин дом" 29.01.2021 г.

Подкрепа за детето и семейството в България и Исландия-сравнителен анализ

уебинар фондация "АСИСТ- помагащи технологии" 18.12.2020 г.

 Информация относно Софтуер Boardmaker 7

конференция фондация "АСИСТ- помагащи технологии" 20.11.2020 г.

 Трета международна конференция "Допълваща и алтернативна комуникация"

уебинар фондация "Карин дом" 05.06.2020 г.

Създаване на подкепяща образователна среда за деца и ученици със специални образователни потребности.

Семинар метода Монтесори фондация "Карин дом" 19.05.2012 г.

Метода Монтесори -теория и практическо приложение


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2021 г. До сега НАРЦСОП
Ноември 2019 г. До сега Синдикат на българските учители