Портфолио

Валентина Георгиева Стоянова-Георгиева

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0886528898

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
36 години и 8 месеца
Учителски стаж:
35 години и 6 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Директор на РЦПППО
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО - Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2015 г. До сега РЦПППО - гр. Добрич Зам. директор
Февруари 2015 г. Септември 2015 г. РЦПППО - гр. Добрич директор
Октомври 2006 г. Февруари 2015 г. РЦПППО - гр. Добрич учител
Септември 1987 г. Октомври 2006 г. ПУ "Д-р Петър Берон" учител

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1985 г. Юли 1987 г. Полувисше Институт за детски и начални учители "Н. К. Крупская" гр. София Начален учител и учител в помощно училище
Септември 1989 г. Юли 1992 г. Висше - магистър ВПИ "Н. Рилски" гр. Благоевград Дефектология
Октомври 1992 г. Ноември 1993 г. Висше - магистър ВПИ "Н. Рилски" гр. Благоевград Училищен, социален и биснес психолог

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Учител, психолог
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2009 г. Ноември 2009 г. Професионално-квалификационна степен Учител 4-та степен Шуменски университет "Епископ К. Преславски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит НИОПП - гр. София Сензорна интеграция - фактор в ранното детско развитие. Теория и практики.
Септември 2017 г. 16 часа 1 кредит ЗЕТ ЕС - Консулт - гр. Варна Екипна работа на персонала в образователните институции
Февруари 2018 г. 16 часа 2 кредита НИОПП - гр. София Обучение на обучители на ЕПЛР
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит ЗЕТ ЕС - Консулт - гр. Варна Техники за ефективно общуване на учителя с децата и учениците
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит НИОПП - гр. София Управление на класната стая
Октомври 2022 г. 16 часа 1 кредит Sholo Работа с електронен дневник
Юни 2022 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта при деца и ученици

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Педагогическа ситуация по Околен свят - Лична хигиена 4 часа РЦПППО - гр. Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Игри и занимания с пъстри материали 4 часа РЦПППО - гр. Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Представяне на логопедично помагало на детския учител 4 часа РЦПППО - гр. Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Педагогическа ситуация по математика - Изравняване на количества 4 часа РЦПППО - гр. Добрич
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Работа с електронен дневник 4 часа РЦПППО
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в арт терапията 4 часа РЦПППО

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Март 2016 г. Март 2016 г. Обучителен курс TAVS Certification Course Founder & CEO
Април 2017 г. Април 2017 г. Обучителен курс Listening Program Provider Certification Course Advenced brain technologies
Февруари 2018 г. Февруари 2018 г. Обучителен курс Административна компетентност на педагогическите специалисти Институт за човешки ресурси
Юни 2018 г. Юни 2018 г. Квалификационен курс Иновационни арт-терапевтични методи в психологическото консултиране и соц. педагогическата работа с деца и ученици European Arts Therapy Association - гр. Москва

Практическо приложение


Умения и компетентности

Организационни умения
Социални умения
Организиране и управление на образователния процес
Професионално-педагогически
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни
Административна и правна култура
Участие в дейността на Педагогическия съвет
Диагностични и консултативни компетентности

Постижения на специалиста


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Методически материал Съавтор Наръчник с препоръки и практически упражнения в помощ на учителите от общообразователни училища и детски градини, работещи с деца и ученици със СОП

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Осма международна пролетна конференция на тема: "Изкуството в работата на учителя" гр. Вършец 22.04.2017 г.

Тренинги:

"Психодрамата в училище - как, кога, с кого и защо да я използваме в театъра на училищния живот"

"Психодраматичните техники в работата на учителя"

Зимна школа за училищно приобщаване - Арбанаси 24.01.2017 г.

Теми:

1. Несъзнателно учене - път към децата със специални потребности.

2. Практическо приложение на Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

3. Образователната система на Сингапур.

Първа международна конференция "Допълваща и алтернативна комуникация" гр. София 12.11.2018 г.
Участие в Школа по приобщаващо образование - гр. Девин 05.02.2020 г.

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 1990 г. До сега СБУ към КНСБ
Октомври 2012 г. До сега НАРУ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
20.11.2018 г. Основни моменти за прилагане на Наредбата за приобщаващо образование Семинар Детски градини и училища от община Каварна

Проведено обучение с кредитна точка.

17.04.2019 г. Основни моменти за прилагане на Наредбата за приобщаващо образование Семинар ОУ "Христо Смирненски" гр. Добрич

Проведено обучение с кредитна точка.

26.11.2019 г. Основни моменти за прилагане на Наредбата за приобщаващо образование Семинар ОУ "Стефан Караджа" гр. Добрич

Проведено обучение с кредитна точка.

21.04.2022 г. Приобщаващи образователни практики в училище и в детската градина Конференция РЦПППО гр. В. Търново