Портфолио

Мирослава Николаева Сапунджиева

Националност: Българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0887114058

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
20 години, 10 месеца и 18 дни
Учителски стаж:
10 години, 2 месеца и 6 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител на деца и ученици с УИ
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
"Д-р Петър Берон"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Април 2022 г. До сега ЦСОП"Д-р Петър Берон" гр. Добрич Старши учител на деца с УИ
Септември 2013 г. Март 2022 г. ЦСОП "Д-р Петър Берон" Учител на деца с УИ

Любим цитат

"Ако децата не учат по начина, по който ги обучаваме, то трябва да ги обучаваме по начина, по който могат да учат!" Л.С.Виготски

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2013 г. Март 2016 г. Висше - магистър ШУ "Епископ Константин Преславски" - Шумен Специална педагогика
Септември 2005 г. Ноември 2007 г. Висше - магистър ВТУ "Св. Св. Кирил и Методии" - В. Търново Финанси
Септември 1997 г. Ноември 2002 г. Висше - бакалавър Аграрен университет - Пловдив Агрономство - полевъдство

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Март 2022 г. Септември 2023 г. Свидетелство за ПКС Спец. педагогика 2-ра степен Тракийски университет - Стара Загора
Февруари 2021 г. Февруари 2022 г. Свидетелство за ПКС Специална педагогика 3-та степен Тракииски университет- СтараЗагора
Октомври 2019 г. Октомври 2020 г. Свидетелство за ПКС Специална педагогика 4-та степен Тракийски университет - Стара Загора
Септември 2017 г. Ноември 2017 г. Свидетелство за ПКС Специална педагогика 5-та степен Тракийски университет - Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Март 2023 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България гр. София Техники за насърчаване на креативното мислене в класната стая
Април 2022 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България гр. София Методи и подходи при работа с хиперактивни деца с нарушена концентрация на внимание
Октомври 2021 г. 32 часа 2 кредита Тракийкски университет - Стара Загора Проверка и оценка знанията и умениятя на учениците
Май 2021 г. 32 часа 2 кредита "Институт за човешки ресурси " ООД гр. София "Емоционална и социална интелигентност. Как правилно да ги раздаваме, за да бъдем професионално и лично успешни."
Март 2020 г. 16 часа 1 кредит Тракийски университет - Стара Загора "Професионални умения на учителя"
Септември 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг - гр. Варна "Арт-терапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците"
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси ООД - София "Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалности."
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг - гр. Варна "Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри"
Юни 2017 г. 32 часа 2 кредита Русенски университет "Ангел Кънчев" "Специфични умения за работа в комисия по БДП "
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит Висше училище по мениджмънт - гр. Варна "Подготовка за защита на професионално портфолио - философия, технология, практически проекции. Планиране и организация на учебния процес"
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Консултативен център "Плиска" - гр. София "Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2020 г. Май 2021 г.
Септември 2019 г. Май 2020 г.
Септември 2018 г. Май 2019 г.
Септември 2017 г. Май 2018 г.

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс "Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тормоза" Институт за човешки ресурси
Април 2016 г. Януари 2017 г. Обучителен курс АРТТЕРАПИЯ Институт за терапия и експресивни изкуства - гр. София
Декември 2015 г. Декември 2015 г. Обучителен курс "Работа в мултисензорна среда" "Карин дом" - гр. Варна
Април 2015 г. Април 2015 г. Обучителен курс "Компоненти на подкрепяща среда. Акценти в използването на сензорни стимули и дейности" "Карин дом" - гр. Варна
Декември 2013 г. Декември 2013 г. Обучителен курс "Техники за ефективно общуване със семейството" Фондация"Социални общности" - Консултативен център "Плиска"
Февруари 2001 г. Юни 2001 г. Професионална квалификация Учител Аграрен университет - Пловдив

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Ръководитл паралка 9 клас 2023/2024
Ръководител паралелка 8 клас 2022/2023
Групов ръководител 10 клас 2021/2022
Групов ръководител 9 клас 2020/2021
Групов ръководител 8 клас 2019/2020
Групов ръководител 10 клас 2018/2019

Умения и компетентности

Социални умения

Комуникативност.

Способност за работа в екип - коректност, отговорност, организираност.

Квалифицирани умения.

Сътрудничество с родители и учители.

Уважение на уникалността и индивидуалността на всеки човек.

Позитивно мислене.

Технически умения

Организация на работа в електронна среда /ОРЕС/.

Работа с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Intenet.

Артистични умения

Участие, организиране и реализиране на различни мероприятия и тържества.

Когнитивно-базирани умения

Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.

Организиране на среда стимулираща детската активност и развитие.

Изграждане на социални умения за общуване и адаптация.

Съхраняване и гржа за индивидуалността на всяко дете в групата.


Методи на преподаване

Като учител на деца с умствена изостаналост се опитвам да създам по - спокойна и интересна среда около всеки ученик. Заниманията им да са достъпни и свързани с това, което им е интересно и ги мотивира за дейност.

Методите, които използвам в работата си, за да създам стимулираща учебна среда осигуряваща повече възможности на учениците да мислят, да споделят идеи, обсъждат  проблеми, въпроси и решения са:

Словестни - разкази, беседи, диалог, обсъждане, обяснение.

Нагледни - Наблюдения, демонстрации, експерименти.

Практически - Упражнения, текущи и обобщаващи повторения, практически занятия, работа по проекти, познавателни и ролеви игри. 

Индивидуален подход към всяко дете.

УЧИМ ДОКАТО СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ! - Всичко се учи по - лесно, когато е на игра.


Философия на преподаване

Най - ефектинвният учебен процес е този, който създава условия учениците да развиват потенциала си до край и им помага да си създадат по - ясна представа за своето място в света.

Създаване на атмосфера на толерантност и търпимост. Учениците да станат посланници на ценности - отговорност, честност и уважение.

Да се набляга на изграждането на лична мотивация и поощряване на творческите способности.

Да се отразяват новите насоки на образованието.

За мен професията УЧЕТЕЛ е уважение към уникалността и индивидуалността на всяко дете. Добрият учител постоянно усъвършенства знанията и опита си, умее да приема критика и съвети.

 


Добри практики

Провеждане на уроци на открито

Децата се чувстват спокойни сред природата. Те се докосват до различни растения и предмети от заобикалящата ги среда, наблюдават, научават и се забавляват.

Регулярни срещи със съученици от масовите училища

Срещи по различни поводи с ученици от ЦСОП с техни съученици от масовите училища. Тези срещи са свързани с вълнения,приятни емоции, съвместна дейност, приобщаване и нови приятелства. ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. INTER COUNTRI ADVANCED RESOURCE EXCHANGE Job Shadowing Erasmus +

Тридневно посещение на колеги от Белград, те бяха при нас, за да черпят от нашия опит, да се докоснат до преподаването и терапевтичната работа  с деца, които имат обучителни трудности.

 

Октомври 2018 г. Юни 2019 г. HEALTHY FOODS - Здравословно хранене eTwinning

"Здравословно хранене" - Учители и ученици от ЦСОП с удоволствие взеха участие в мероприятията свързани с проекта. Учиниците научаваха интересни и инови неща свързани със здравословното хранене, изпитваха удоволствие от свършената работа.

 

Октомври 2015 г. Юли 2018 г. Thinking Globali, Learning Together - Да мислим глобално, да учим заедно Еrasmus+

"Да мислим глобално да учим заедно" - В проекта се включиха учители и деца със специални образователни потребности от седем държави: България, Румъния, Полша, Испания, Турция, Белгия и Великобритания. 


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Ден на толерантността 16.11.2023 г.

ДНЕС ученици от ОУ"Хр. Смирненски" гр. Ген. Тошево и учениците от ЦСОП"Д-р Петър Берон" гр. Добрич ЗАЕДНО лепиха послания, садиха теменужки и се дабавляваха на двора. 

Ден изпълнен с много усмивки и удовлетвореност от свършената работа!

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

ДОБРОТАТА 13.11.2023 г.
Седмица на плодородието 06.11.2023 г.
1- ви ноември - Ден на народните будители 31.10.2023 г.
Ден на парашутиста 18.10.2023 г.
Ден на българската авиация 16.10.2023 г.
В света на животните 04.10.2023 г.
Световен ден на сърцето 29.09.2023 г.
Независима България 21.09.2023 г.
Откриване на учебната 2023/2024 година 15.09.2023 г.
Нека да е лято! 30.06.2023 г.
В очакване на Еньовден 23.06.2023 г.
Световен ден на околната среда 05.06.2023 г.

Децата обичат природата...Нека им позволим да  я опознаят и заедно да съхраним неййната красота!

Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България 02.06.2023 г.
1-ви ЮНИ - Ден на детето 01.06.2023 г.
24 МАЙ - Ппазник, какъвто нямат другите народи по света.. 19.05.2023 г.
Спортен празник в ЦСОП 12.05.2023 г.
СЛЪНЦЕТО 03.05.2023 г.
Световен ден на Земята 21.04.2023 г.
Вочакване на пролетните празници 07.04.2023 г.
Световен ден на водата 22.03.2024 г.

Отразихме деня на водата с много интересни факти, опити и любопитни експерименти.

Световен ден на хората със синдром на Даун 21.04.2023 г.
Ден на мама 08.03.2023 г.
ТРЕТИ МАРТ 02.03.2023 г.
Баба Марта 01.03.2023 г.
Кукери играят, добро веаят 24.02.2023 г.

Изработване на кукерски маски за участие в конкурси.

Мероприятия свързани с гибелта на Васил Левски 17.02.2023 г.
Работливите пчелички - Ден на пчеларя 10.02.2023 г.
Днес празнува думичката БЛАГОДАРЯ 11.01.2023 г.
Посрещане на Дядо Коледа 23.12.2022 г.
Работете ръчички за радост на всички 19.12.2022 г.

Изработване на коледни картички за участие в конкурси, инициативата"Коледа за баба" и картички за нашите партньори, училища, ЦСОП, и др институциии.

Ръкавиченото дърво - ЧОУ "Мария Монтесори" 09.12.2022 г.
Спешъл олимпикс Бълария в рамките на Европейската баскетболна седмица седмица 28.11.2022 г.
Участие в конкурса на тема"Две ръчички" 21.11.2022 г.
Обичам моето семейство 21.11.2022 г.
Отбелязване на деня на толерантността 16.11.2022 г.
1-ви Ноември - Ден на народните будители 01.11.2022 г.
Уроци на открито в Зоопарка 26.10.2022 г.
Седмица на плодородието 17.10.2022 г.
Европейски ден на спорта в училище 13.10.2022 г.
Отбелязване - Световния ден на сърцето 29.09.2022 г.
Откриване на учебната 2022/2023 год 15.09.2022 г.
Откриване на учебната 2021/2022 гоина 15.09.2021 г.
Отбелязване деня на Христо Ботев 02.06.2021 г.
1-юни Ден на детето 01.06.2021 г.
24 май 11.05.2021 г.
Български обичаи и традиции - Великден 29.04.2021 г.
Ден на Земята 22.04.2021 г.
Български обичаи и традиции - Кукерски маски 12.03.2021 г.
Ден на освобождението на България 02.03.2021 г.
Мероприятия свързани със 148 г. от гибелта на Васил Левски 19.02.2021 г.
Коледно тържество -"Коледата в нас" 21.12.2020 г.
Ден на християнското семейство 20.11.2020 г.
Уроци на открито в Зоопарка 23.10.2020 г.
Откриване на учебната година 15.09.2020 г.
Спортни събития
Световен ден на чистите ръце 15.10.2021 г.

Проведохме беседа - Защо е важно да поддържаме ръцете си чисти? Кога трябва да мием ръцете си? Какви болести можем да "хванем" ако не мием ръцете си?......

Целта е да утвърдим навика за миене на ръцете, като превенция срещу болести.

Учим докато се забавляваме!


Членство в организации

Период от Период до Организация
Октомври 2013 г. Февруари 2021 г. Синдикат на българските учители

Галерия