Портфолио

Джанан Бейзатова Исуфова- Ахмедова

Националност: Българска

Обща информация


Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" гр. Разград

Любим цитат

"Кажи ми и аз ще забравя. Научи ме и ще запомня. Накарай ме да го направя и ще се науча." Бенджамин Франклин

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2014 г. Юни 2018 г. Висше - бакалавър Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов Финанси
Септември 2018 г. Юли 2019 г. Висше - магистър Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов Финансов мениджмънт
Септември 2019 г. Юли 2021 г. Висше - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Иновации в началното образование

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Икономист
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" "Упражненията в обучението по български език в I- IV клас"
Март 2020 г. 16 часа 1 кредит "БИТ И ТЕХНИКА" ООД гр. Варна "Проектно обучение по технологии и предприемачество в начален етап като иновативна образователна технология"
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит "ШКОЛО" ООД "Облачните технологии като инструмент за създаване на учебно съдържание"
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит "РААБЕ България" ЕООД "Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците"
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Заедно в час" гр. София "Колективно лидерство в образованието"
Юни 2021 г. 32 часа 2 кредита Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" "Профил на иновативния учител"- подготвителен курс за V ПКС
Юни 2021 г. 48 часа 3 кредита "Матев- строй" ЕООД "Коучинг- изкуството да бъдеш педагог-коуч"

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2020 г. До сега Национална програма "Мотивирани учители" Министерство на образованието и науката

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2020 г. До сега "Заедно в час"