Портфолио

Пламен Петров Минчев

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0898788484

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
35 години
Учителски стаж:
4 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Възпитател
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" - гр. Разград

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2015 г. До сега ОУ "И.С.Тургенев" учител ЦДО

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1985 г. Юни 1990 г. Висше - магистър ШУ "Епископ Константин Преславски" НУП

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Начален учител със специализация ФВС
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит ШКОЛО ООД "Облачните технологии като инструмент за създаване на учебно съдърание"
Март 2020 г. 16 часа 1 кредит БИТ И ТЕХНИКА ООД ВАРНА "Проектно обучение по ТП в начален етап"
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит ДИКПО - гр.Варна "Упражненията в обучението по български език в 1-4 клас"
Октомври 2019 г. 16 часа 1 кредит ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - гр. София "Процедури по предоставяне на обща и допълнителна подкрепа"
Декември 2019 г. 32 часа 2 кредита РУ "Ангел Кънчев" - гр. Русе "Методика на обучението по БДП в 1-4 клас"
Юли 2019 г. 16 часа 1 кредит НСА "Васил Левски" "Въвеждащо обучение по шахмат"

Практическо приложение


Умения и компетентности

Технически умения

Работа с Windows, Mikrosoft Offise Word, Excel, Power Point.


Методи на преподаване

1. Преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия.                                                                    2. Ученето е съобразено с дневния режим и спазване на моментите за почивка.                                                        3. Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката.                                                    4. Усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране.                                                                      5. Стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателтва.                                                      6. Старателно написване на домашните работи и усвояване на учебното съдържание.                                              7. С оглед повишаване качеството на обучението, се старая да включвам прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, интерактивни упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.


Философия на преподаване

Преподаването е призвание и отговорност. Добрият учител е този, който преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, усъваршенства постоянно знанията и опита си, умее да приема съвети и критики. Ученикът е в центъра на образованието. Необходимо е индивидуалните различия да се разпознават, уважават и поощрават. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда.