Портфолио учебна година 2022/2023

Светлана Костадинова

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0894645479

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
10
Учителски стаж:
1 година и 5 месеца.

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2022 г. До сега РЦПППО Ресурсен учител

Любим цитат

За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш. - В. О. Ключевски

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2022 г. До сега Висше - магистър Колеж-Добрич Иновации в предучилищното и училищното образование

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Октомври 2022 г. 16 часа 1 кредит Школо ООД "Работа с електронен дневник,намаляване на административната тежест за учители и ръководство и повишаване ангажираността на родители".
Юни 2023 г. 16 часа 1 кредит Консултативен Център "Плиска"-гр.София. Тренинг "Анти-стрес".
Октомври 2023 г. 16 часа 1 кредит "Коректив-Експрес" ООД гр.Силистра. "Обучение по ЗЗЛД".

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Електронен дневник 4 РЦПППО-Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. "Основни подходи в арт терапията" 4 РЦПППО-Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. "Специалните деца в детската градина" 4 РЦПППО-Добрич
Май 2023 г. Май 2023 г. "Приказки.Терапия с приказки" 4 РЦПППО-Добрич
Септември 2023 г. Септември 2023 г. "Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка". 8 РЦПППО-Добрич
Март 2024 г. Март 2024 г. "STEAM урок по География". 4 часа. РЦПППО- гр.Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Март 2023 г. Март 2024 г. Квалификационен курс Ресурсен учител Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Департамент за информация,квалификация и продължаващо образование-Варна