Портфолио

Валери Тодоров

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: +359 894 405 944

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
37 години
Учителски стаж:
33 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Директор на център за личностно развитие
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
ООС "Младост"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Август 2015 г. До сега ООС "Младост" Директор
Септември 1998 г. Август 2015 г. ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Брадвари Директор
Септември 1995 г. Септември 1998 г. ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Брадвари Учител
Септември 1989 г. Септември 1995 г. ОзУ "Хр. Ботев" Учител
Септември 1987 г. Септември 1989 г. ЕСПУ "Н. Й. Вапцаров" Учител

Любим цитат

Успява само този, който вярва, че може!

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2005 г. Юли 2009 г. Висше - магистър ШУ "Еп. Константин Преславски" Управление на образованието
Октомври 1991 г. Юли 1994 г. Висше - магистър ШУ "Еп. Константин Преславски" БЕЛ и история

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Управление на образованието
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2004 г. Октомври 2004 г. ПКС Управление на образованието 4-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юли 2017 г. 16 часа 1 кредит ЦОКПС Стресът на работното място същност и техники за справяне
Ноември 2017 г. 16 часа 1 кредит ЦОКПС Трудово-правни отношения в образованието
Януари 2018 г. 16 часа 1 кредит ММ 25 София Нова епоха на мислене и действие. Организационна култура и статус на съвременния директор
Октомври 2017 г. 16 часа 1 кредит ДИПКУ Ст. Загора Наредба № 4 от 20.04.2017 година за нормиране и заплащане на труда. Последни промени в сила от 01.09.2017 година
Април 2018 г. 16 часа 1 кредит ИСДК към УНСС Прилагане на Общия регламент за защита на личните данни
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит ДЕКСИ КОНСУЛТ Управление на емоциите. Работа в екип. Коучинг и менторство
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит ДИПКУ Ст. Загора Законови и трудово-правни отношения в образователната институция

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Статут и мениджмънт на ЦПЛР 4 ЦОКПС
Юли 2016 г. Юли 2016 г. Дисциплината в училище - мотиви и стратегии 6 СНЦ "Нова възможност"
Април 2016 г. Април 2016 г. Новата правна уредба за възлагане на обществени поръчки 8 РААБЕ
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Делегирани бюджети в образованието 16 АПИС - КОЛЕВ
Октомври 2018 г. Октомври 2018 г. Конфликти в работна и в учебна среда 8 БРТИМ

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Октомври 2002 г. До сега Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Галерия