Портофолио 2021/2022

Румяна Йорданова Радева

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0887047467

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
40
Учителски стаж:
26

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален център

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2014 г. До сега РЦПППО ресурсен учител
Юни 2010 г. До сега ЦНСТДБУ възпитател
Април 1999 г. Юни 2010 г. Дирекция социално подпомагане социален работник

Любим цитат

Помогни ми,за да се справя сам! Мария Монтесори

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1998 г. Юли 2001 г. Висше - магистър ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий" Социални дейности
Септември 1988 г. Септември 1991 г. Висше - бакалавър ИДНУ " Т. Киркова" град Добрич Начална педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Олигофренопедагог/ социални дейности
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2016 г. Ноември 2017 г. Пета професионално-квалификационна степен Начална педагогика 5-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2017 г. 32 часа 1 кредит Мотивация на работното място и развитие на екипната работа
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит Сензорна интеграция,фактор в ранното детско развитие.
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит Организация на ДПЛР в ДГ и училище
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит Помощни средства и технологии в обучението
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Какво ни кара да действаме или как да мотивираме себе си и другите
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Арт терапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на деца и ученици
Юни 2022 г. 8 часа 1 кредит Техники за стимулиране на логическото мислене,въображение и паметта при деца и ученици
Октомври 2022 г. 8 часа 1 кредит Работа с електронен дневник,намаляване на административната тежест за учители и ръководство и повишаване на ангажираността на родителите

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Педагогическа ситуация II гр."Лична хигиена" 4 РЦПППО
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Педагогическа ситуация III гр."Пъстри игри и занимания с пъстри материали" 4 РЦПППО
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Представяне на" Логопедично помагало на детския учител" 4 РЦПППО
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Педагогическа ситуация "Изравняване на количества,броене и отброяване" 4 РЦПППО
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник 4 РЦПППО
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в артерапията 4 РЦПППО
Март 2023 г. Март 2023 г. Специалните деца в детската градина 4 РЦПППО

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Обучителен курс Практическа работа със сензорни материали-теоретична обосновка на Монтесори Карин дом
Септември 2019 г. Септември 2019 г. Обучителен курс Арт-терапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа ЛРДУ Зет Ес Консулт ЕООД
Януари 2015 г. Ноември 2015 г. Квалификационен курс Обучение по Монтесори метод Асоциация Монтесори-Ръка за Ръка
Септември 1991 г. Септември 1992 г. Професионална квалификация Олигофренопедагогика ИДНУ"Т. Киркова " град Добрич

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Сборна група СУ"Георги Ст.Раковски" ;ДГ №18"Дора Габе";ДГи;ОУ'" Св.Св.Кирил и Методий"с.Ведрина 2021/2022; 2020/2021

Методи на преподаване

Дидактически методи:

-разказ

-диалог

-наблюдение

-демонстрация

-практически упражнения


Философия на преподаване

-достъпен и разбираем език

-фокусиране върху индивидуалните потребности

-откриване на силните страни на децата

-стимулиране

-насърчаване


Добри практики

Монтесори терапия

От учебната 2019/2020 година работя,като Монтесори терапевт в открития кабинет във втори корпус.Групата се състои от 6 деца от различна възрастова група.Заедно с колежката се стремим да подпомогнем  децата :

-насърчаваме развитието на езиково-говорните им умения

-сензорно-моторни умения

-дисциплина на ума и тялото

-развитие на познавателната сфера

-обогатяване на представите за света

Постижения на специалиста


Постижения на ученици

Грамоти от конкурси

Месец април 2020 година участие на детето Борислав Петров IV група ДГ№24 в конкурс "Нарисувай ми пролет",организиран от РЦПППО гр.Кърджали -Награда и грамота.

Месец май 2020 година участие на детето Борислав Пламенов от IV група ДГ№24 в Международен проект в град Букурещ на тема"Да си дете по време на пандемия"Грамота

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Януари 2020 г. До сега СБУ
Януари 2020 г. До сега НАРУ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
13.05.2021 г. "Необходими документи за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие" Семинар СУ"Г.Ст.Раковски"
14.10.2021 г. Методът Монтесори Семинар РЦПППО

Среща  с родители на деца посещаващи Монтесори терапия.

22.11.2022 г. Агресията в училище Семинар Спортна училище"Г.Ст.Раковски"
20.06.2022 г. Методът Монтесори Семинар ДГ№18 "Дора Габе"

Галерия