Професионално портфолио

Красимира Николова Данаилова

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0876275450

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
22 години
Учителски стаж:
18 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ПГ "Марин Попов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2009 г. До сега ПГ "Марин Попов" гр. Севлиево учител по английски език
Септември 1999 г. Юни 2006 г. ОУ Св. Св. Кирил и Методий" с. Петко Славейков учител по английски език

Любим цитат

“За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш и тези, на които преподаваш.” В. О. Ключевски

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1994 г. Юли 2000 г. Висше - магистър ШУ "Еп. Константин Преславски" Българска филология
Октомври 2013 г. Юли 2015 г. Висше - магистър ШУ "Еп. Константин Преславски" Английска филология

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Българска филология, Английска фолология
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Април 2017 г. Септември 2018 г. 5-та степен
Септември 2018 г. Октомври 2018 г. 4-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2021 г. 16 часа 1 кредит Русенски университет "Ангел Кънчев" Развитие на говорните умения на учениците при обучението по английски език като чужд език
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит Training Lab Портфолио на педагогическия специалист
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит МОН Създаване на позитивна образователна среда за постоянна връзка с родители и ученици с цел избягване на агресията в училище
Октомври 2019 г. 32 часа 2 кредита Синдикат на българските учители Образование в мултикултурна среда
Октомври 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Синдикат на българските учители Наставничество в образователна среда
Април 2018 г. 16 часа 1 кредит ОРАК ИНЖИНЕРИНГ Обучение по дигитални умения и ИКТ
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит Training Lab ИЛП методи за повишаване на мотивацията за учене на учениците
Април 2018 г. 8 часа 0.5 кредита СУ "Св. Климент Охридски" Професионални умения и компетентности на учителя
Декември 2017 г. 16 часа 1 кредит ДИПКУ към Тракийски университет гр. Стара Загора Повишаване на мотивацията за учене чрез използване на дигитални медии в чуждоезиковото обучение
Декември 2017 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси гр. София Превенция на ранното отпадане от училище
Май 2017 г. 8 часа 0.5 кредита Синдикат на българските учители Приобщаващо образование
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит BG COMMUNITY Изграждане на ефективна училищна среда
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит BG COMMUNITY Повишаване на дигиталните умения и компетентности на педагогическите специалисти
Април 2017 г. 8 часа 0.5 кредита СУ "Св. Климент Охридски" Организация на образователния процес
Ноември 2015 г. 16 часа 1 кредит Център за образователна интеграция Кариерно консултиране за равен страрт в живота на ученици от етническите малцинства

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език C1 (Свободно ниво на владеене)
Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Английски език 8 клас 2020/2021
Английски език 9 клас 2021/2022
Английски език 10 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016
Чужд език по професията 11 клас 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016
Чужд език по професията 12 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016
Класен ръководител 8 клас 2020/2021
Класен ръководител 12 клас 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Умения и компетентности

Работа в екип
Идентифициране на собствените потребности

Мисия "Четене през целия живот". Четене в училищната библиотека, в градската библиотека, споделено четене след часовете и четене на деца в детска градина "Щастливо детство".

Организационни умения

С помощта на колеги организираме учениците да участват в училищни, градски и областни прояви. 
Участвам в подготовката и реализацията на празници, тържества и др. мероприятия.

Работа с родители и други заинтересовани страни

Класен ръководител съм на добри и отговорни ученици, с чиито родителиподдържаме ежеседмична комуникация. Те също се включват в нашите дейности. Имаме родители на двама ученици в Обществения съвет на училището.

Участие в дейността на Педагогическия съвет

В последните години съм секретар на Педагогическия съвет.

Педагогически

Методи на преподаване

Ефективни методи за преподаване на чужд език с акцент върху практическите средства:

- визуален - учене чрез образи, представи, метафори;
- слухов - учене чрез повторение на думи;
- двигателен - учене чрез движения, изработване на плакати, проекти, презентации;
- иновативен - чрез електронни учебници, мултимедия, онлайн игри в обучението.

Цели:

- Добра диалогова комуникация;
- Умения самостоятелно да придобиват знания;
- Развитие на критическо мислене;
- Развитие на умение за решаване на проблеми;
- Интегрирано взаимодействие на ниво мислене, възпроизвеждане, възприятие;
- Формиране на лични качества у учениците.

 

 


Философия на преподаване

Ролята на учителя като "преносител на знания" постепенно се променя с прилагането на интерактивните методи. Преподавателят не само представя новата информация, а се превръща в консултант, помощник на учениците. Той е този, който ги насочва по време на езиковата ситуация, за да озъществят правилния избор между многото възможности за отговор.


Добри практики

"Да повярваш,че можеш" 2019г.

Представяне на нашата добра практика в община Севлиево.

"Мисията е възможна" 2020г.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Участие в много квалификации и обучения

Постижения на ученици

ДЗИ - резултати
Участие в езиково състезание за речеви и комуникативни умения през 2019г. и през 2021г.

И при двете ни участия имаме ученици, класирани на областен кръг на състезанието.


Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Успешна реализация на ученици 2018/2019

Имаме ученици, които работят във фирми в града и прилагат успешно знанията си по английски език.


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Статия Автор Множество материали, публикувани във в. Росица и електронни медии

Автор съм на материалите (текст и снимки), които публикуваме на страницата на училището във ФБ, както и на статиите, публикувани във в. "Росица" през последните 3 години.

Анализи на дейността Автор Добри практики

Участие с Добри практики през 2019 и 2020г., за които сме наградени от СБУ.

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2020 г. Юни 2021 г. Занимания по интереси ръководител ПГ "Марин Попов"

Фотоклуб "Ловци на мигове"

Октомври 2021 г. До сега Занимания по интереси ръководител ПГ "Марин Попов"

Клуб "Млад журналист"


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Юни 2021 г. Юли 2021 г. "Ръка за ръка към знания, умения и успехи" Координатор Еразъм +

Бях част от първия проект на нашето училище по Еразъм+. 
За мен бе изключителна отговорност и удоволствие в същото време, да придръжавам учениците в гр. Сарагоса, Испания.


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Работа по План-приема на ученици
Участие в училищни и градски тържества

Организация и участие в училищни тържества поповод откриването на новата учебна година

Откриване на учебната година
Отбелязване на Европейския ден на езиците
Отбелязване на Хелоуин
Ден на народните будители
Органиране на Коледни тържества
Изготвяне на календар

Снимките са на учениците, участници в Фотоклуб "Ловци на мигове" 

Среща с успели наши съграждани

Среща с Минчо Тодоров - фотограф и видеооператор

Ръководство на Фотоклуб "Ловци на мигове"
24 февруари - Ден на розовата фланелка
Изработване на мартеници и базар с благотворителна цел
Прояви по повод Седмицата на книгата

Четене на любими книги, посещение на градската библиотека, четене на книжки деца в ДГ "Щастлиево детство" и домакинство на млади автори от града.

Празник на училището и поднасяне на цветя на напетника на Марин Попов
Екскурзии с учениците
Опазване на чистотата в района на училището

Участие в дейностите по опзване и облагородяване на средата

Учестие в Деня на отворени врати на училището
Посещение на музеи и галерии

В Деня на отворени врати с ученицитепосетихме Историческия музей и Музея на тиквата 

Посещение на фирми-партньори на училището с ученици в дуална форма на обучение

Посещение в ЕКОНТ, ХЕЛИОС и др.

Тържества по изпращане на абитуриентите
Тържествено закриване на учебната година.

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 1999 г. До сега КНСБ

Самооценка

Самонаблюдение

Считам себе си за инициативен човек. Обичам да се впускам в нови предисвикателства и да участвам в много и различни дейности.

Харесвам работата си, доставя ми огромно удоволствие общуването с млади хора. Много често и аз се уча от тях. Организирам редовно срещи на класа извън класната стая -  в музеи, галерии, в паркове и библиотеки. 
Поддържам силна връзка и с родителите им. Получавам голяма подкрепа от тях. Гордея се, че част от тях се включват в нашите инициативи, членуват в Обществения съвет и присъстват на празниците ни.

В извънкасните дености реализираме идеите си. За поредна година подготвяме календара на училището.
Интересувам се от новите технологии и с удоволствие създадох и поддържам страницата на училището във Фейсбук, пиша материали за училището, които публикуват в местните медии.

Обичам да запечатвам интересни случки от делниците и празниците на училището, но аз радко се появявам на снимки. :) 


Бъдещи планове

Искам и ще направя всичко възможно да реализирам всички свои планове в учебната и извънкласната дейност. Те са свързани с успехи на моите ученици. Предстои ни създаване на видеоканал, изложба с фотографии и няколко състезания по английски език. 

Ние ще продължим да работим по проекти. Надявам се повече ученици да имат възможност да посетят нови дестинации, да усвоят още умения и да се срещнат с различна култура и традиции.

Галерия