Професионално портфолио

Александра Манолова Кондова

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0897483294

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
17 г.
Учителски стаж:
11 г.

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител на деца и ученици с УИ
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП "Д-р Петър Берон" гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 2015 г. До сега ЦСОП "Д-р Петър Берон" гр. Добрич Учител

Любим цитат

Има два вида учители – такива, които те заливат с толкова много информация, че оставаш скован, и такива, които само с един малък подтик, ти вдъхват сила, с която можеш да скочиш чак до небето.” - Робърт Фрос

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2021 г. Февруари 2022 г. Висше - магистър ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Педагогика на деца със СОП
Септември 2013 г. Юли 2015 г. Висше - магистър ШУ "Е.К.Преславски" Предучилищна и начална училищна педагогика
Септември 1997 г. Юли 2002 г. Висше - бакалавър ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" Психология

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Психолог, учител; Начален учител
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Предучилищна и начална училищна педагогика 3-та степен Тракийски университет Стара Загора
Март 2019 г. Ноември 2019 г. Предучилищна и начална училищна педагогика 4-та степен Тракийски университет Стара Загора
Септември 2017 г. Ноември 2017 г. Предучилищна и начална училищна педагогика 5-та степен Тракийски университет Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2023 г. 16 часа 1 кредит Фондация Образование Предизвикателства и възможности при прилагане на STEAM методологията в учебния процес
Февруари 2023 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД гр. София Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата
Ноември 2022 г. 16 часа 1 кредит РЦПППО Силистра Нашето участие в приобщаването - успехът в действие
Април 2022 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД гр. София Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Интеракта Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи
Май 2021 г. 32 часа 2 кредита Институт за човешки ресурси Емоционална и социална интелигентност. Как правилно да ги развиваме, за да бъдем професионално и лично успешни.
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Интеракта гр. София Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със специални образователни потребности
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит "Бонев Груп" ЕООД Смарт техники за повишаване на работоспособността
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за Човешки ресурси ООД гр. София Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ гр. Варна Мотивиране на учителския екип за ефективна работа
Март 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за развитие на човешки ресурси Пети национален семинар за професионално развитие по Програма Еразъм+ и дейностите: eTwinning, europass, eurodesk, euroguidance
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ гр. Варна Екипна работа на персонала в детската градина/училището
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит Департамент за модерни обучителни методи при Висше училище по мениджмънт гр. Варна Подготовка и защита на професионално портфолио - философия, технология, практически проекции. Планиране и организация на учебния процес.
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Консултативен център "Плиска" гр. София Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2022 г. Юни 2023 г. 23
Октомври 2021 г. Юни 2022 г. 30 ЦСОП
Октомври 2020 г. Юни 2021 г. 23
Октомври 2019 г. Юни 2020 г. 23
Ноември 2018 г. Април 2019 г. 17
Септември 2017 г. Май 2018 г. 23

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Обучителен курс Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи Интеракта
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Конференция Допълваща и алтернативна комуникация Фондация Асист
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Обучителен курс Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със специални образователни потребности Интеракта гр. София
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Обучителен курс Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата Фондация "Карин дом"
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма Институт за човешки рекурси
Декември 2019 г. Януари 2021 г. Специализация Организация на образователния процес в новите реалности Тракийски университет Стара Загора
Май 2019 г. Май 2019 г. Обучителен курс Teachers health and emotion regulation using voice and psychodramatic techniques East European Arts Therapy Association
Февруари 2015 г. Февруари 2015 г. Обучителен курс Какво се крие зад проблемните поведения на децата. Стратегии за справяне Фондация "Карин дом"
Ноември 2014 г. Ноември 2014 г. Обучителен курс Терапевтична употреба на трамплина. Нови възможности за рехабилитация и комуникация за деца със специални нужди. Опитът на Карин дом. Фондация "Карин дом"
Май 2014 г. Юни 2014 г. Конференция Международна конференция по аутизъм 2014 Фондация "Карин дом"

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Групов ръководител 3 клас 2022/2023
Групов ръководител 2 клас 2021/2022
Групов ръководител 1 клас 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения

Отлични комуникативни умения, способност за работа в екип, коректност, отговорност, организираност.

Организационни умения

Умея да привличам вниманието, да провокирам, мотивирам и стимулирам мисловната дейност на децата.

Технически умения

Работа с Windows, Microsoft Offise Word, Microsoft Offise Excel, Microsoft Offise Power Point, Internet.

Поддържане и актуализиране данни по образец и интернет информация.

Когнитивно-базирани умения

Възприемане на детето като ценност.

Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.

Диагностициране на детското развитие.

Откриване на детската индивидуалност в групова общност.

Артистични умения

Много добри артистични и режисьорски умения. Участия в екипи за създаване на сценарии, организиране и реализиране на тържества и мероприятия. 

Спортни умения

Участие в различни спортни празници.


Методи на преподаване

Нагледни - подходящи картинки, пъзели, табла. 

Практически - упражнения.

Словесни - разказ, обяснение.

Терапевтични методи - арттерапия, куклотерапия, индивидуална и групова терапия.

Наблюдение по време на игра и в естествени условия - наблюдение в конкретна ситуация, поведение, използва ли помощ, самостоятелност.

С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от групата. Работя фронтално, групово, индивидуално, като подготвям индивидуални материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всяко дете.


Философия на преподаване

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика. Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Моето убеждение е, че е необходимо индивидуалните различия да се разпознават, уважават и дори поощряват. Аз смятам, че всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за активно включването на учениците в процеса на учене.

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2018 г. Юни 2019 г. Здравословно хранене Учител eTwinning
Октомври 2015 г. Юли 2018 г. Thinking Globally, Learning Together Учител Erasmus+

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Мероприятия за учебната 2021-2022 година 31.05.2022 г.
Ден на славянската писменост и българска култура 11.05.2021 г.
Подготовка за празника Великден 29.04.2021 г.
Отбелязване 143 г. от Освобождението на България 02.03.2021 г.
Отбелязване 148г. от обесването на Васил Левски 19.02.2021 г.
Коледно тържество
Ден на християнското семейство 20.11.2020 г.
Ден на народните будители 30.10.2020 г.
Откриване на учебната година 15.09.2020 г.

Членство в организации

Период от Период до Организация
Март 2018 г. До сега НАРЦСОП
Октомври 2015 г. До сега Синдикат на българските учители

Галерия