Професионално портфолио

Наталия Христова Николаева

Националност: българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0889842269

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
22 г 11 м 12 д
Учителски стаж:
13 г 0 м 11 д

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Психолог
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
„Д-р Петър Берон“

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Ноември 2007 г. Ноември 2007 г. ПУИ „Акад. Т. Самодумов" - Кранево възпитател
Февруари 2008 г. Октомври 2008 г. ПУ „Д-р П. Берон" - Добрич учител
Октомври 2008 г. До сега ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич психолог

Любим цитат

... Ако детето живее с подигравки, то ще се научи да се чувства виновно, ... ... Ако детето живее с насърчение, то ще се научи на увереност, ... ... Ако детето живее с приятелство, то ще се научи да дава на света. - Дороти Лоу Нолте

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2013 г. Март 2015 г. Висше - магистър Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ Психология. Психология на личността.
Септември 2004 г. Юни 2006 г. Висше - магистър Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ Специална педагогика. Педагогика на деца със специални образователни потребности
Септември 1999 г. Юли 2003 г. Висше - бакалавър Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ Психология

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Психолог
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юли 2019 г. Ноември 2019 г. Психология 4-та степен Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София - ДИУУ
Юли 2014 г. Октомври 2014 г. Психология 5-та степен Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - ДИКПО - Варна

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит ИНТЕРАКТА Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със специални образователни потребности
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за Човешки Ресурси ООД Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти.
Октомври 2018 г. 16 часа 1 кредит СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ - гр. София Ролята на лидерството за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт, гр. Варна Екипна работа на персонала в детската градина/ училището

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Арттерапевтични техники при деца със СОП 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Май 2020 г. Май 2020 г. Комуникативни нарушения. Терапия 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Април 2020 г. Април 2020 г. Въведение във Валфдорфската педагогика 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Март 2020 г. Март 2020 г. Ментална аритметика 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Индивидуална работа с деца със СОП 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Арттерапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Сензорни приказки 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Монтесори метод в подготвителна група 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Музикотерапия; Музикални дейности при деца с нарушения 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Социално кръгче 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Професионалният стрес при работа с деца 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпоммагане” по отношени 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Април 2019 г. Април 2019 г. Сугестопедията - да учим на игра 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Април 2019 г. Април 2019 г. Тяло на емоциите 4 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Обучение на деца с аутизъм и умствена изостаналост 3 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Информационните технологии при деца със СОП 3 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Взаимодействие на учители с родители на детето с умствена изостаналост 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Осъществяване на сътрудничество - тренинг 3 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Кристални и индигови деца 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Май 2018 г. Май 2018 г. Теория и практика на експресивната арттерапия 3 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Май 2018 г. Май 2018 г. Работа с интерактивна дъска 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Април 2018 г. Април 2018 г. Играта като фактор в обучението на деца със СОП 4 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Участие в европейски проекти. Платформа e-twinning – място за комуникация по електронен път между училищата в Европа 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Изготвяне на примерни образци по наредбата за приобщаващото образование и ЗПУО 4 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Четене и обсъждане на наредбата за приобщаващото 4 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Четене и обсъждане на наредбата за приобщаващото образование 4 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Април 2017 г. Април 2017 г. Четене и обсъждане на Закона за предучилищното и училищно образование 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Април 2017 г. Април 2017 г. Четене и обсъждане на Закона за предучилищното и училищно образование 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Април 2017 г. Април 2017 г. Хранене при деца със СОП 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Март 2017 г. Март 2017 г. Сензорната интеграция или „целевата игра” като метод за работа при деца с проблеми в развитието 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Февруари 2017 г. Февруари 2017 г. Стратегии за преподаване и подкрепа на учениците със СОП в контекста на включващото образование 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Януари 2017 г. Януари 2017 г. Различия между интегрираното обучение и приобщаващото образование 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Декември 2016 г. Декември 2016 г. Обучаване в навици, които искаме да видим у децата. Формиране на функционални умения при децата със специални нужди 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Партньорство с родители 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич
Октомври 2016 г. Октомври 2016 г. Развиващата роля на играта при деца с интелектуална недостатъчност 2 ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Конференция ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ДОПЪЛВАЩА И АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ” aac2020.assistfoundation.eu Асист Помагащи технологии
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Обучителен курс Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Струкуриране и визуализиране на средата. Фондация „Карин дом“; Център за деца със специални нужди; Център за обучение и ресурсен център - Варна
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Обучителен курс Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със специални образователни потребности Интеракта
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма Институт за човешки ресурси
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Обучителен курс Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 Hestia
Октомври 2018 г. Октомври 2018 г. Обучителен курс Ролята на лидерството за повишаване каччеството на учебно-възпитателния процес СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ - гр. София
Април 2015 г. Април 2015 г. Обучителен курс Компоненти на подкрепящата среда, акценти в използването на сензорни стимули и дейности Фондация „Карин дом“; Център за деца със специални нужди; Център за обучение и ресурсен център - Варна
Ноември 2014 г. Ноември 2014 г. Обучителен курс Интерактивни подходи при работа с деца Център за психологическо консултиране, обучение и психотерапия „ДЖИ ЕЙ - АНТ“ - София
Юни 2014 г. Юни 2014 г. Квалификационен курс Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието
Декември 2013 г. Декември 2013 г. Обучителен курс Техники за ефективно общуване със семейството Фондация „Социални общности“ - Консултативен център „Плиска“
Ноември 2013 г. Декември 2013 г. Обучителен курс Обучение по сензорна интеграция и представяне на GLOBAL TRAINING METHOD Фондация „Фонд за терапии“
Декември 2012 г. Декември 2012 г. Обучителен курс Професионален стрес и съхранение на учителите Фондация „Социални общности“ - Консултативен център „Плиска“
Декември 2012 г. Декември 2012 г. Обучителен курс Работа в мултисензорна среда Фондация „Карин дом“; Център за деца със специални нужди; Център за обучение и ресурсен център - Варна
Юни 2012 г. Юни 2012 г. Обучителен курс „Арт-терапия“ Логопедичен център „Ромел“
Май 2011 г. Май 2011 г. Семинар Работа с деца с емоционални и други проблеми в поведението. Развитие и обучение на деца с аутизъм. РААБЕ България - София
Април 2012 г. Април 2012 г. Обучителен курс Управление на Европейски фондове и програми Център за професионално обучение „Интербизнес“
Декември 2010 г. Декември 2010 г. Професионална квалификация Методика на обучението на децата и учениците по БДП 1-4 клас Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София - ДИУУ
Октомври 2010 г. Октомври 2010 г. Обучителен курс Обучителен курс за работа с теста на Векслер за интелигентност при деца от 6 до 16 год. (HAWIK - R 1983) българска стандартизация Национален център по опазване на общественото здраве - София
Март 2010 г. Март 2010 г. Обучителен курс Алтернативни методи за комуникация. Система за общуване с картинки Фондация „Карин дом“; Център за деца със специални нужди; Център за обучение и ресурсен център - Варна
Февруари 2009 г. Февруари 2009 г. Обучителен курс Организация на предметната среда по система Монтесори. Партньорствто с родителите - терапевтични взаимоотношения. Подпомагане когнитивното развитие и Фондация „Карин дом“
Март 2009 г. Март 2009 г. Обучителен курс Индивидуален подход - алтернативни и терапевтични стратегии в работата с деца с увреждания МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР
Март 2008 г. Март 2008 г. Обучителен курс Интегрирано обучение на деца със СОП Фондация Европартньори 2007

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език А2 (Основно ниво на владеене)
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Групов ръководител 3 клас 2008/2009

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група 2020/2021
Разновъзрастова група 2019/2020
Разновъзрастова група 2018/2019
Разновъзрастова група 2017/2018
Разновъзрастова група 2015/2016
Разновъзрастова група 2014/2015
Разновъзрастова група 2013/2014
Разновъзрастова група 2012/2013
Разновъзрастова група 2011/2012
Разновъзрастова група 2010/2011
Разновъзрастова група 2009/2010
Разновъзрастова група 2008/2009
Сборна група 2007/2008

Умения и компетентности

Диагностични и консултативни компетентности

Методи на преподаване

Старая се да имам съвременен подход на преподаване и комуникация. В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да мисли, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам различни методи за преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и програми.

Философия на преподаване

1. Приоритети:

- Уважение на детската личност;

- Обогатяване на социалния опит на детето;

- Осигуряване право на избор;

- Правила за съвместна дейност;

- Добронамереност и позитивно отношение към другите.

2. Цел:

- Стимулиране и насочване на детското развитие към оптимално успешното реализиране в живота.

3. Принципи:

- Конструктивизъм - Съобразяване с развитието на детето;

- Глобализация - Формиране на световен гражданин;

- Хуманизъм - Развитие на всяко дете;

- Либерализъм - Развитие на ценности с минимален контрол.

4. Дейностен подход:

- Детето се развива в дейността.

 

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Август 2011 г. Юли 2013 г. "Traditional customs - a path to a professional career" LIFELONG LEARNING PROGRAMME Comenius ЦСОП „Д-р Петър Берон“, гр. Добрич

Членство в организации

Период от Период до Организация
Ноември 2007 г. До сега СБУ
Януари 2019 г. До сега НАРЦСОП