Радостина Христова - 2022/2023

Радостина Драганова Христова

Националност: българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0887958622

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
24 години
Учителски стаж:
22 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО - гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1993 г. Август 1995 г. ОУ " А. Иванов" - с. Добрин начален учител
Септември 1995 г. Август 1996 г. ОУ "В. Левски" - с. Коритен начален учител
Септември 1998 г. Август 1999 г. ОУ "Й. Йовков" - с. Красен начален учител
Септември 2000 г. Август 2017 г. ОУ "В. Левски" - с. Телериг начален учител
Октомври 2017 г. Май 2018 г. РЦПППО - гр. Добрич ресурсен учител
Октомври 2018 г. Май 2019 г. ОУ "В. Левски" - с. Соколово начален учител
Септември 2022 г. До сега РЦПППО - гр. Добрич ресурсен учител

Любим цитат

"Няма начин да няма начин"

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 1993 г. Май 1997 г. Висше - бакалавър Шуменски университет Начална училищна педагогика
Януари 2004 г. Май 2005 г. Висше - магистър Технически университет - гр. Варна Социална работа с деца

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Начална училищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Социална работа с деца
Професионална квалификация "учител":
НЕ
Професионална квалификация (специалност):
Английски език в начален етап
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Октомври 2022 г. 8 часа 1 кредит "Школо" Работа с електронен дневник

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник 4 "Школо"
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в арттерапията 4 РЦПППО
Март 2023 г. Март 2023 г. Специалните деца в детската градина 4 РЦПППО
Май 2023 г. Май 2023 г. Приказки. Терапия с приказки 4 РЦПППО

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Септември 2022 г. До сега Квалификационен курс Ресурсен учител ДИКПО - гр. Варна

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)
Руски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Класен ръководител 1 клас 1993/1994
Класен ръководител 3 клас 1996/1997
Класен ръководител 1 клас 1998/1999
Класен ръководител 1 клас; 4 клас 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013; 2011/2012; 2010/2011; 2009/2010; 2008/2009; 2007/2008; 2006/2007; 2005/2006; 2004/2005; 2003/2004; 2002/2003; 2001/2002; 2000/2001
Групов ръководител 4 клас 2018/2019

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група РЦПППО 2022/2023

Умения и компетентности

Организационни умения
Технически умения
Социални умения
Когнитивно-базирани умения
Първоначална професионална подготовка
Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Оценяване на напредъка на децата/учениците
Педагогически
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни
Идентифициране на собствените потребности
Определяне и постигане на цели
Ориентиране към непрекъснато професионално развитие
Диагностични и консултативни компетентности