Росица Върбанова Ботева

Росица Върбанова Ботева

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0887168026

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
14 години
Учителски стаж:
6 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Логопед
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ОУ " Иван Сергеевич Тургенев"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2014 г. Февруари 2015 г. ПУИ " Христо Ботев "- с. Осенец възпитател
Февруари 2015 г. До сега ОУ " Иван Сергеевич Тургенев " Логопед

Любим цитат

Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност. - Джоузеф Кембъл

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2010 г. Юли 2014 г. Висше - бакалавър ШУ " Епископ Константин Преславски " Специална педагогика–логопедия
Октомври 2014 г. Март 2016 г. Висше - магистър ШУ " Епископ Константин Преславски " Иновации в предучилищното образование

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика–логопедия
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Иновации в предучилищното образование
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Април 2017 г. 16 часа 1 кредит Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти Надграждане на уменията за функционално оценяване на индивидуалните потребности на деца и ученици с индикации за специални образователни потребности и определяне на необходимата допълнителна подкрепа за личностно развитие в съответствие с индивидуалните
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит Тренинг и обучителен център " Щастие " " Мотивация, дисциплина, внимание - как да завладеем класа / групата /, да задържим вниманието им и да ги вдъхновим да продължат да работят сами
Януари 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация " Кузманов " " Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици."
Февруари 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация " Кузманов " " Портфолио на Учителя"
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит SHKOLO " Облачните технологии като инструмент за създаване на учебно съдържание"
Юни 2021 г. 48 часа 3 кредита Център за професионално обучение – гр. Казанлък Коучинг - изкуството да бъдеш педагог - коуч.

Практическо приложение


Умения и компетентности

Социални умения

Позитивно мислене.Лоялност, креативност, коректност и оргаризираност. Добри контакти с родители, колеги и ученици. Умения за работа в екип.

Организационни умения

Умения за създаване на благоприятна атмосфера, която допринася и стимулира добрия психологически климат, коректни взаимоотношения, общуване и сътрудничество. Умения за решаване на проблеми и вземане на решения.

Технически умения

Работа с операционна система WINDOWS. Владеене на MS Office ( Word, Exsel, Power Point ). Работа с internet приложения.


Методи на преподаване

От голямо значение за мен е индивидуалният подход към всяко дете. Наблюдението на учениците в  обичайна среда е един от основните методи в диагностичната дейност, тъй като дава най–точна и ясна информация за състоянието и потребностите на децата. Логопедична терапия провеждам индивидуално, съобразно логопедичната диагноза, медицинското състояние и индивидуалните потребности на всеки ученик. Стремя са за всички деца, включени в логопедичната група да подготвя дидактични и терапевтични материали, съобразно тяхните възможности. В логопедичната дейност включвам още игрови дейности, арттерапия, логоритмика. Внедрила съм успешно в терапевтичния процес методите на Мария Монтесори и Волфдорската педагогика.


Философия на преподаване

Моята философия поставя детето в центъра като личност. Всеки ученик има своите силни страни, които трябва да се открият и надграждат.                                                                                                                                                                         Смятам че децата имат собствено темпо на учене, защото в повечето случаи се водят от собствените си инстинкти в обучението и терапевтичния процес. Винаги са готови за действие, защото е засилено любопитсвото им и така развиват невероятна способност за концентрация.                                                                                                                                От значение за развитието на детето и за успешен терапевтичен процес важна роля играе и семейството. Затова за мен добрата комуникация между родител и специалист е от огромно значение, и трябва да бъдем партньори в обучението и възпитанието на децата.

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Февруари 2015 г. Декември 2015 г. " Включващо обучение" Логопед ОУ " Иван Сергеевич Тургенев "
Декември 2015 г. Декември 2017 г. " Подкрепа за равен достъп и личностно развитие " Логопед ОУ " Иван Сергеевич Тургенев "