Силвия Хараланова

Силвия Григорова Хараланова

Националност: Българка

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
15 години
Учителски стаж:
9 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2012 г. До сега ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" Учител по музика
Септември 2015 г. До сега ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" Учител по ИТ

Любим цитат

"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия." "Всеки ден,във всяко едно отношение, положението става все по добро." „Желязото се кове, докато е горещо.”

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2008 г. До сега Висше - бакалавър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Музика
Февруари 2015 г. До сега Висше - магистър Русенски университет "Ангел Кънчев" Информатика и информационни технологии в образоваванието

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Музика - специализация: "Преподавател по народно пеене"
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2016 г. До сега Музика 5-та степен 6 Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" ДИКПО - гр. Варна
Ноември 2018 г. До сега Музика 4-та степен 16 Софииски университет "Св. Климент Охридски", ДИУУ - гр.София
Юли 2021 г. До сега Интерактивни методи за изучаване на "Фолклорът на Северна България в 6 клас" Музика 3-та степен 200 СУ"Св.Климент Охридски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юли 2016 г. 8 часа 0.5 кредита Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" ДИКПО - гр. Варна "Учителят по музика - възпитава, обучава, диагностицира"
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" ДИКПО - гр. Варна "Учителят по музика - възпитава, обучава"
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит РАБЕ "Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес"
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит Просвета - София "Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по информационни технологии в 6 клас"
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Просвета - София "Практическите дейности в урока по музика - фактор за успешно прилагане на новите учебни програми 1-4, 5-7 клас"
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит БАН - "Кирило - Методиевски научен център" - гр. София "Хуманитаристиката в иновативното училище: предизвикателства и решения"
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит ЦМЕДТ "Амалипе" "Всеки ученик може да бъде отличник"
Юли 2019 г. 8 часа 1 кредит СТАРТЕГИЯ "Презентационни умения и креативност в преподаването"
Октомври 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси - гр. София "Процедури по предоставяне на обща и допълнителна подкрепа"
Ноември 2019 г. 48 часа 3 кредита КАБИНАТА "Превенция на виртуално и реално насилие"
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит ШКОЛО "Облачните технологии като инструмент за създаване на учебно съдържание"
Януари 2021 г. 16 часа 1 кредит Просвета - София "Развитие на дигитални компетентности в обучението по информационни технологии в прогимназиален етап"
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит Просвета - София "Формиране на умения за успешно прилагане на учебната програма по компютърно моделиране в начален етап"
Март 2021 г. 16 часа 1 кредит Просвета - София "Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по информационни технологии в прогимназиален етап"
Април 2021 г. 16 часа 1 кредит Просвета - София "Най-новите информационни технологии в процеса на обучение"
Юни 2021 г. 48 часа 3 кредита "Матев - строй" ЕООД Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децта и учениците

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Септември 2013 г. Септември 2013 г. Удостоверение "Публично представяне на социалния статус на учителя - портфолио" КАРИЕРА2020
Декември 2013 г. Декември 2013 г. Обучителен курс "Операционни системи" Русенски университет "Ангел Кънчев"
Април 2014 г. Април 2014 г. Квалификационен курс "Създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда в образователните институции" Тракийски университет - гр. Стара Загора, ДИПКУ
Ноември 2014 г. Ноември 2014 г. Удостоверение "Интерактивни подходи при работа с деца" Център за псохологическо консултиране, обучение и психотерапия"ДЖИ ЕЙ - АНТ" - гр. София
Юли 2016 г. Юли 2016 г. Обучителен курс "Младежки мултиплаери за интеркултурен диалог" Национален алианс за работа с доброволци - гр. Пловдив
Юли 2017 г. Юли 2017 г. Обучителен курс "eTwining обучение за начинаещи" eTwining
Март 2018 г. Март 2018 г. Семинар GOOD OLD GAMES OLYMPICS "HOW TO BE VAN GOGH", TRADITIONAL COOKING, WORKSHOP, REALIZATION OF THE PROJEKT "INSPIRING SCHOOLS - ASPIRING& Еразъм + - ОУ "И.С. Туренев"- гр. Разград
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Удостоверение "Учител на Усмивката 2018" СНЦ "Усмивка"
Юли 2019 г. Юли 2019 г. Удостоверение "Предизвикателствата на младите педагози в 21век" Сдружение за образователни инициативи19" - гр. Велико Търново
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Семинар Leading a lesson "Cultural Heritage of Bulgaria" Еразъм + - ОУ "И.С. Туренев"- гр. Разград
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс EUstudents in EUwonderland Cassteldaccia (PA) Italy
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Семинар Eustudents in EUwonderland - Stem workshop Cassteldaccia (PA) Italy/PREVIFROM/
Септември 2020 г. Септември 2020 г. Обучителен курс "Първи стъпки в Teams" - практически насоки и упражнения КЛЕТ - България
Септември 2020 г. Септември 2020 г. Обучителен курс "Как да моделираме урока в класурочна или онлайн среда?" КЛЕТ - България
Септември 2020 г. Септември 2020 г. Обучителен курс "Адаптация на децата на старта на новата учебна година в новото реално" КЛЕТ - България
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Обучителен курс "Работа с виртуалната бяла дъска и електронни мисловни карти" КЛЕТ - България
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Обучителен курс "Образование на бъдещето. Професии на бъдещето в сферата на образованието" КЛЕТ - България
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Обучителен курс "Електронни мисловни карти - инструмент за визуализиране на учебния процес" КЛЕТ - България
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Удостоверение "Microsoft в образованието" ОРАК ИНЖИНЕРИНГ ЕООД - Пловдив
Май 2020 г. Май 2020 г. Удостоверение "Гергьовден по капански" eTwining
Май 2020 г. Май 2020 г. Удостоверение "(eTe)mphaty and TOlerance Everywhere" eTwining

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език А2 (Основно ниво на владеене)
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Музика 1 клас 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013
Музика 2 клас 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013
Музика 3 клас 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013
Музика 4 клас 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013
Музика 5 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013
Музика 6 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013
Музика 7 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013
Информационни технологии 5 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016
Информационни технологии 6 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016
Информационни технологии 7 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016
Класен ръководител 5 клас 2019/2020; 2016/2017
Класен ръководител 6 клас 2020/2021; 2017/2018
Класен ръководител 7 клас 2018/2019

Философия на преподаване

“Да бъдеш учител е удоволствие и предизвикателство, а да бъдеш добър преподавател е необходимо  да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш." Музиката е предмет, който може да научи децата ни на много повече от пеене на песни. Може да ги научи да бъдат отговорни, да поемат различни предизвикателства, да се борят да ценят както своя,така и труда на останалите. Музиката ги прави по щастливи и усмихнати. Кара ни да мечтаем да кроим планове. Аз давам всичко от себе си учениците да получат най-доброто в часовете. Онова което ги прави знаещи и щастливи. Моята философия да се отдам изцяло  за взаимна удовлетвореност от работата с учениците.”

Постижения на специалиста

Лични постижения

Регионален екологичен форум посветен на Международния ден на Земята - 22 април 2021г. на тема "Да помогнем на Земята сега, за да и се радват бъдщ

Грамота и предметна награда от Регионаленият екологичен форум посветен на Международния ден на Земята - 22 април 2021г. на тема "Да помогнем на Земята сега, за да и се радват бъдщите поколения".

Грамота от фотоконкурса "Живата природа"

Грамота за участие във фотоконкурса "Живата природа"посветен на Световния ден за защита на околната среда - 5 юни.


Постижения на ученици

Конкурс "Великден през моите очи"

Поощрителна награда и награда за най-много събрани харесвания на творбата и за Ниляй Али Адем – на 12 г., V „Б” клас в ОУ „Иван С. Тургенев.“- 2019/2020 учебна година.

 

Конкурс "Проблемът с тютюнопушенето през очите на децата"

2 - ро място за Ниляй Адем - 5 "б" клас от ОУ " Иван С. Тургенев". - 2019/ 2020 учебна година.

Конкурс "Земята, пчелите и хората 2020".

Отлично представяне на Ниляй Адем - 5 "б" клас от ОУ " Иван С. Тургенев"

Конкурс "Природата - извор на живот"

III -та възрастова група за изработване на компютърни графики и постери

I -во място – Пламен Иванов Иванов – V „б“ клас на ОУ „И. С. Тургенев“-  2019/2020 учебна година.

Регионален екологичен форум посветен на Международния ден на Земята - 22 април "Да помогнем на Земята сега, за да и се радват бъдщите поколения&a

От форума бяха наградени с грамоти и предметни награди учениците: Виктория Недялкова Неделчева - 6 "а" клас, Светослав Недялков Неделчев - 6 "а" клас и Пламен Иванов Иванов - 6 "б" клас.

XVI Национален конкурс за рисунка - Дигитална живопис и графика "Моята България" 2021г.

Грамота за участие получи ученичката Виктория Недялкова Неделчева - 6 "а" клас.

XIII РЕГИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС "ЖИВАТА ПРИРОДА" - Организатор: ЦПЛР – ЦУТНТ – гр.Разград

На  II -ро  място е класирана ученичката Иванка Диянова Димитрова от 6 "б" клас,която получи грамота и предметна награда. Участвала е в направленията "Красотата на природата"(снимка: "Цвят на иглолистно дърво") и "Нашите приятели - животните" (снимка: "Котка си почива на борово дърво" ).

На III-то място  е класирана ученичката Симона Иванова Иванова от 6 "б" клас, която получи грамота и предметна награда. Участвала е в направлението "Красотата на природата"(снимка: "Лудогорски поля").


Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Национално състезание "Ключът на музиката" 2012/2013

Класиран ученик на национален кръг в гр. Пловдив на Националното състезание "Ключът на музиката" Десислава Христова Тодорова.

Национално състезание "Ключът на музиката" 2013/2014

Класиран ученик на национален кръг в гр. Пловдив на Националното състезание "Ключът на музиката" Десислава Христова Тодорова.

Национално състезание "Ключът на музиката" 2014/2015

Класиран ученик на национален кръг в гр. Пловдив на Националното състезание "Ключът на музиката" Александра Филипова в Националното състезание "Ключът на музиката"

Национално състезание "Ключът на музиката" 2015/2016

Класирани ученици на национален кръг в гр. Пловдив на Националното състезание "Ключът на музиката"Станимира Начева и Александра Филипова.

Национално състезание "Ключът на музиката" 2016/2017

Класирани ученици на национален кръг в гр. Пловдив на Националното състезание "Ключът на музиката" - Станимира Начева, Мария Петрова, Надежда Цанова и Алкин Нергин.

Национално състезание "Ключът на музиката" 2019/2020

Класирани ученици на национален кръг в гр. Пловдив на Националното състезание "Ключът на музиката" - Калоян Йотов, Алейна Хюсеинова, Каан Мехмед.

Национално състезание "Ключът на музиката" 2020/2021

Калоян Йотов класиран на национален кръг в гр. Пловдив на Националното състезание "Ключът на музиката".

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2016 г. Май 2017 г. "Твоят час" Учител МОН

Вокална група

Септември 2018 г. Юни 2019 г. "Нов шанс" Учител по ИТ МОН
Септември 2019 г. Януари 2020 г. "Нов шанс" Учител по ИТ МОН
Януари 2019 г. Юни 2020 г. "Образование за утрешния ден" Ръководител на клуб по интереси МОН

Клуб "Млад информатик"

Декември 2020 г. Април 2021 г. "Образование за утрешния ден" Ръководител на клуб по интереси МОН

Клуб "Дигитален свят"