Стефан Русков

Стефан Русев Русков

Националност: Българско

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0885890707

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
26
Учителски стаж:
20години,8месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП НОВО СЕЛО

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1996 г. Август 2006 г. ПУ Васил Левски с. Миндя учител
Септември 2006 г. Февруари 2008 г. ОУ Димитър Благоев В. Търново учител
Септември 2012 г. До сега ЦСОП с. Ново село Старши учител

Любим цитат

Има две житейски правила: Правило 1 — Не се тревожи за дреболии. Правило 2 — Всички неща са дреболии

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1991 г. Юли 1996 г. Висше - магистър ВТУ Св.Св.Кирил и Методий История и География

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
История и География
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Олигофренопедагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 1996 г. Юни 1997 г. Квалификация на специалист с висше образование Учител в специално училище,олигофренопедагог 5-та степен ВТУ Св.Св.Кирил и Методий
Март 2019 г. Октомври 2019 г. Квалификация на специалист с висше образование - Пета пкс 5-та степен СУ Св Климент Охридски

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Сдружение Алтернатива за теб - Гр. В. Търново Трудотерапия и арттерапия при работа с деца със СОП
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит Сдружение Алтернатива за теб - Гр. В. Търново Превенция на агресията в образователната среда
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение Алтернатива за теб - Гр. В. Търново Иновативни методи в преподаването,съвременни методи за оценяване на учебните резултати.

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Март 2006 г. Март 2006 г. Обучителен курс Базови и специфични компютърни умения на учители по история Майкрософт България
Декември 2005 г. Декември 2005 г. Професионална квалификация Методика на обучението по БДП V - VIII клас ТУ-София ИПФ - Сливен

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език А1 (Основно ниво на владеене)
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение


Умения и компетентности

Социални умения

Комуникативност, толерантност,способност за сътрудничество в екип,умения за преодоляване на конфликтни ситуации

Организационни умения

Сътрудничество и координация на дейности с колеги, родители и настойници за провеждане на педагогическата работа.Коректно водене на задължителната документация. Умение за бързо вземане на решение при възникване на ситуация;

Технически умения

Умения за работа с операцинни системи Windows, Excel и интерактивна дъска.

Когнитивно-базирани умения

Организиране на благоприятна среда и грижа за индивидуалното развитие на всяко дете в колектива


Методи на преподаване

Общопедагогически-словесни,нагледни,практически.Специфични - мултисензорен,адаптиране на инструкцията и разделянето и на порции

Методите са пряко свързани с индивидуалните способности и особености на всеки ученик.


Философия на преподаване

Учителят трябва да бъде свободен в изпълнение на своята работата и освободен от административния произвол.

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2012 г. До сега СБУ към Подкрепа