Стела

Стела Христова Терзиева

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0888834989

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
24 години
Учителски стаж:
22 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ПГ"Марин Попов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1998 г. До сега ПГ"Марин Попов" Учител

Любим цитат

„Да обучаваш – означава да се учиш двойно.“ – Жозеф Жубер

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1988 г. Юни 1991 г. Средно
Октомври 1992 г. Ноември 1995 г. Полувисше
Ноември 2009 г. Април 2013 г. Висше - бакалавър

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Професионална подготовка
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2018 г. До сега 4-та степен
Ноември 2017 г. До сега 5-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит "Бонев Груп" ЕООД НЛП методи за повишаване на мотивацията за учене на учениците
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит "Бонев Груп" ЕООД Портфолио на педагогическият специалист
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит " Интернет пиар " ЕООД "Изграждане на ефективна училищна среда.Повишаване на дигиталните компетентности и умения на педагогическите специалисти"
Август 2021 г. 32 часа 2 кредита "Алтернатива за теб " "Позитивна училищна среда- ефективна комуникация и управление на конфликти. Модели за взаимодействие между училище , родители и заинтерисовани страни."

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Селскостопански машини 9 клас 2020/2021
Обработка на почвите 8 клас 2020/2021
Земеделска техника - Основни понятия 9 клас 2020/2021
Обработка на почвите 9 клас 2020/2021
Земеделска техника 10 клас 2020/2021
Машини и съоръжения в земеделието 10 клас 2019/2020
Земеделска техника 11 клас 2020/2021
Обслужване на Земеделска техника 11 клас 2020/2021
Селскостопански машини-ЗИП 11 клас 2019/2020
Работа с машинно-тракторни агрегати 11 клас 2019/2020
Селскостопански машини-ЗИП 12 клас 2020/2021
Експлоатация на земеделска техника 12 клас 2020/2021
Работа с машинно-тракторни агрегати 12 клас 2020/2021
Производствена практика 12 клас 2020/2021
Експлоатация на земеделска техника 12 клас 2019/2020
Час на класа 12 клас 2021/2022
Прибираща земеделска техника 12 клас 2021/2022
Автоматизирани системи в земеделието 12 клас 2021/2022

Умения и компетентности

Професионално-педагогически

Методи на преподаване

Иновативни методи , развиващи умствената дейност и  съвместни действия на учител и ученик, насочени към изпълнение на определена учебно- възпитателна задача с цел развитие на личността на ученика.


Философия на преподаване

Търсене и предоставяне на нови методи и модели за развитие на ученици.Поднасяне на информация по интересен и пробуждащ любопитството начин. За да бъде един учител успешен трябва адекватна нагласа за изпълнение на възпитателна роля . Да се справя успешно с конфликтни и стресови ситуации, да има готовността да променя своите позиции, възгледи и убеждения , за да може да  общува с учениците.

Постижения на специалиста


Постижения на ученици

„Ръка за ръка към познания, умения и успех” по програма Еразъм+,

Учениците, участници в проекта „Ръка за ръка към познания, умения и успех” по програма Еразъм+,


Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Държавен изпит 2020/2021

Държавен  изпит за продобиване на втора степен на професионална квалификация за "Механизация на селското стопанство"

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Юли 2021 г. Юли 2021 г. „Ръка за ръка към познания, умения и успех” Еразъм+

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Коледно тържество 20.12.2019 г.
Ден на розовата фланелка 02.03.2021 г.
Почистване на училището и облагородяване 26.04.2021 г.
Изпращане на абитуриенти 14.05.2021 г.
Ден на отворените врати 26.05.2021 г.
Откриване на учебната година 15.09.2021 г.
Отчитане на резултати от "Еразъм" 13.10.2021 г.
Отбелязване на Halloween 29.10.2021 г.

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
20.06.2011 г. Скрининг, ранни и кратки интервенции при лица употребяващи псохоактивни вещества Семинар МКБППМН-СЕВЛИЕВО
29.06.2012 г. Организационна култура в екип Семинар ММ ГРУУП

Самооценка

Самонаблюдение

Умея да комуникирам, да запазвам самообладание в трудни ситуации, да мотивирам учениците си, да ги уважавам. Осигурявам спокойна  атмосфера,за учебният процес. 


Бъдещи планове

Мотивация на учениците за участия в олимпиади, състезания, конкурси, проекти.

Галерия