Светла Михайлова

Светла Манолова Михайлова

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0898347338

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
18 години
Учителски стаж:
6 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2018 г. До сега РЦПППО гр.Добрич ресурсен учител

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2014 г. Юли 2017 г. Висше - бакалавър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" НУПИТ
Септември 2017 г. Юли 2019 г. Висше - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" ПУНУП
Септември 2018 г. Юли 2020 г. Висше - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Логопедия

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Логопедия
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2019 г. Септември 2020 г. 5-та степен
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. ЧЕТВЪРТА професионално- квалификационна степен 4-та степен
Май 2022 г. Април 2023 г. ТРЕТА професионално- квалификационна степен Упражненията в обучението по български език и литература на деца със специални образователни потребности 3-та степен ШУ" Епископ Константин Преславски" ДИКПО- гр. Варна

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит НИОПП Идентифициране на специфични състояния при деца в предучилищна въздраст
Юни 2020 г. 32 часа 2 кредита Карин дом Семейно - медиирана интервенция
Юни 2022 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ГР.СОФИЯ ТЕХНИКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЛОГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ, ВЪОБРАЖЕНИЕТО И ПАМЕТТА ПРИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
Октомври 2022 г. 16 часа 1 кредит ШКОЛО, ГР.СОФИЯ РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК, НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА УЧИТЕЛИ И РЪКОВОДСТВО И ПОВИШАВАНЕ АНГАЖИРАНОСТТА НА РОДИТЕЛИ
Юни 2023 г. 16 часа 1 кредит КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ПЛИСКА" - СОФИЯ ТРЕНИНГ АНТИ-СТРЕС
Октомври 2023 г. 16 часа 1 кредит "КОРЕКТИВ ЕКСПРЕС" ООД - гр. СИЛИСТРА ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Лична хигиена - педагогическа ситуация 2 група 4 РЦПППО - гр.Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. "Пъстри игри и занимания с пъстри материали". 3 група 4 РЦПППО - гр.Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Логопедично помагало на детския учител 4 РЦПППО - гр.Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. "Изброяване на количества . Броене и отброяване". 3 група 4 РЦПППО - гр.Добрич
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с ел. дневник 4 РЦПППО - Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. "Основни подходи в арт терапията" 4 РЦПППО - Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. " Специалните деца в детската градина" 4 РЦПППО - Добрич
Май 2023 г. Май 2023 г. "Приказки. Терапия с приказки." 4 РЦПППО - Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Октомври 2018 г. Юли 2019 г. Обучителен курс АСОЦИАЦИЯ МОНТЕСОРИ - РЪКА ЗА РЪКА ГАЛИНА УАЙНЕР
Август 2021 г. Август 2021 г. Обучителен курс Ремелка - методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения ФИЦЕ България
Декември 2022 г. Декември 2022 г. Обучителен курс " Приложение на методиката Монтесори в работата с деца и ученици със специални образователни потребности" Карин дом- гр.Варна

Практическо приложение


Умения и компетентности

Социални умения

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране,добра работа в екип,позитивно мислене,отговорност,коректност,сътрудничество с родители и учители,коректни взаимоотношения с учителския колектив,добри контакти с ученици и родители,уважение и стимулиране уникалността и индивидуалността на всеки ученик.

Технически умения

Умения за работа с операционна система Windows, умения за работа с MS Office ,умения за работа с различни интернет приложения.

Когнитивно-базирани умения

Реализиране на педагогическо взаимодействие чрез различни методи и форми на преподаване; създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, дисциплина и атмосфера,които стимулират добър психологически климат,сътрудничество по повод на учебния процес както между учител и деца, така и между самите деца,зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност,съобразяване с личностни и ценностни различия между хората,които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество. 

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2018 г. До сега СБУ- КНСБ
Септември 2018 г. До сега НАРУ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
31.01.2020 г. " Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие" Семинар РЦПППО СУ "Н. Вапцаров" с. Карапелит
23.02.2023 г. ПРИОБЩАВАНЕТО – ТЕХНИКИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УРОК Семинар РЦПППО/ ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" с. Дончево
07.11.2022 г. " Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие" Семинар РЦПППО/ ДГ с. Ляхово