Таня Иванова Райчева

Таня Иванова Райчева

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0893957880

Обща информация

Трудов стаж

Учителски стаж:
24 години и 9 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
Детска градина
Име на институцията:
Детска градина №25 "Ален мак"

Любим цитат

Бъди щастлив - ще бъдеш здрав.

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1973 г. Юни 1975 г. Полувисше Институт за детски учителки Детска учителка

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Детска учителка
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит "Мениджър Консулт" ЕООД Емоционалната интелигентност и работа с родители. Ключът към трудните деца
Април 2019 г. 16 часа 1 кредит Проекта Професионалният стрес в образованието. Тренинг за мотивация на персонала
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Проекта Успешни стратегии на взаимодействието "детска градина-семейство"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Април 2018 г. Април 2018 г. Развитие, интерес и любознателност към природата. Екологично възпитание на децата в детската градина 2
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Приказкотерапия или как чрез приказката да създадем позитивна среда в ДГ 2
Декември 2018 г. Декември 2020 г. Първа помощ на работното място 2 д-р Чавдар Попов, Недялка Иванова
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Стресът в ежедневието - първа част 2 Димитрина Боева
Март 2019 г. Март 2019 г. Работа с деца - аутисти 2 Стоянка Вълкова
Април 2019 г. Април 2019 г. Портфолиото - практически насоки за работа 2 Росица Петрова
Април 2019 г. Април 2019 г. Вълшебните приказки в живота на детето 2 Иглика Ангелова
Април 2019 г. Април 2019 г. Агресия във виртуалната реалност. Символизъм и внушения в детската анимация 2 Красимира Попова
Април 2019 г. Април 2019 г. Развитие на детското творчество чрез прилагане на разнообразни техники и материали в Изобразителното изкуство в ДГ 2 Маргарита Кисьова
Април 2019 г. Април 2019 г. Споделяне на учителски практики 2 Радка Тасева
Април 2019 г. Април 2019 г. Подготовка за писане в подготвителна група чрез графика 2 Маргарита Попова
Май 2019 г. Май 2019 г. Агресията в предучилищна възраст 2 Янка Миндова-Топалова
Май 2019 г. Май 2019 г. Работа с метално фолио - гравиране 2 Христинка Стоянова
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Спортно-подготвителните упражнения и игри и тяхното значение за подобряване на здравето на децата в предучилищна възраст 2 Иглика Ангелова
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Работа в екип 2 Стоянка Вълкова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Изобразителното творчество в ДГ - първа част 2 Димитрина Боева
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Изобразителното творчество в ДГ - втора част 2 Стоянка Вълкова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Играта-драматизация и нейното значение за развитието на 5-7 годишните деца - първа част 2 Иглика Ангелова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Приказкотерапия или как чрез приказката да създадем позитивна среда в ДГ-Втора част 2 Таня Райчева
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Различните етноси в България. Работа в мултикултурна среда- първа част 2 Росица Петрова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Развитие на вниманието на децата в ПУВ 2 Янка Топалова-Миндова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Различните етноси в България. Работа в мултикултурна среда- втора част 2 Валентина Христова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Анализ на детската рисунка - първа част 2 Маргарита Кисьова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Анализ на детската рисунка - втора част 2 Яница Тодорова
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ИКТ в предучилищното образование - първа част 2 Недялка Илева
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ИКТ в предучилищното образование - втора част 2 Таня Тодорова
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Рисуване без четка с подръчни материали 2 Христинка Стоянова

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Първа група 2016/2017
Втора група 2017/2018
Трета подготвителна група (ПГ-5г.) 2018/2019
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) 2019/2020

Умения и компетентности

Организиране и управление на образователния процес
Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Оценяване на напредъка на децата/учениците
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни
Участие в дейността на Педагогическия съвет

Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците. Няколко стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Диплом от конкурса "Аз обичам Черно море"

Постижения на ученици

Коледна магия

Грамота на Владимир Петков Петков за участие в конкурса "Коледна магия"

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Януари 2016 г. До сега Европейска схема ЕС

Галерия