Таня Тодорова

Таня Николаева Тодорова

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: +359 87 6098110

Обща информация

Трудов стаж

Учителски стаж:
4 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Детска градина
Име на институцията:
Детска градина №25 "Ален мак"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Юни 2019 г. До сега Детска градина №25 "Ален мак" Учител

Любим цитат

Има два вида учители – такива, които те заливат с толкова много информация, че оставаш скован, и такива, които само с един малък подтик, ти вдъхват сила, с която можеш да скочиш чак до небето. - Робърт Фрос

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2015 г. Октомври 2019 г. Висше - бакалавър Тракийски университет Предучилищна и начална училищна педагогика
Ноември 2019 г. Октомври 2020 г. Висше - магистър Тракийски университет Предучилищна и начална училищна педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2021 г. Септември 2021 г. 5-та степен ДИПКУ - ТрУ, Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2020 г. 32 часа 2 кредита Сдружение "Център за обучение и квалификация" Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата
Ноември 2020 г. 16 часа 1 кредит Проекта Успешни стратегии на взаимодействието "детска градина - семейство"
Февруари 2021 г. 32 часа 2 кредита Карин дом Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата
Март 2021 г. 16 часа 1 кредит Уницеф България Приобщаване на деца със специални образователни потребности в детската градина
Юни 2021 г. 16 часа 1 кредит Проекта Позитивната педагогическа среда в образованието
Април 2022 г. 16 часа 1 кредит АПИС ОБУЧЕНИЯ ООД Адаптация и социализация на педагогическия и непедагогически състав
Октомври 2022 г. 16 часа 1 кредит Орак Инженеринг ЕООД Основи на дигиталната геймификация в образованието
Януари 2023 г. 16 часа 1 кредит Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание
Февруари 2022 г. 16 часа 1 кредит "Просвета-София" АД, гр.София Учители и родители - съмишленици в предучилищното образование на децата

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Февруари 2020 г. Декември 2020 г. Спортно-подготвителните упражнения и игри и тяхното значение за подобряване на здравето на децата в ПУВ 2 Иглика Ангелова
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Работа в екип 2 Стоянка Вълкова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Изобразителното творчество в ДГ - първа част 2 Димитрина Боева
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Изобразителното творчество в ДГ - втора част 2 Стоянка Вълкова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Играта - драматизация и нейното значение за развитието на 5-7 годишните деца - 1 част 2 Иглика Ангелова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Приказкотерапия - как чрез приказката да създадем позитивна среда на децата в детската градина - 2 част 2 Таня Райчева
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Различните етноси в България. Работа в мултикултурна среда- първа част 2 Росица Петрова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Развитие на вниманието на децата в ПУВ 2 Янка Топалова-Миндова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Работа в мултикултурна среда - трудности и начини за овладяването им - втора част 2 Валентина Христова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Анализ на детската рисунка - първа част 2 Маргарита Кисьова
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Анализ на детската рисунка - втора част 2 Яница Тодорова
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ИКТ в предучилищното образование - първа част 2 Недялка Илева
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Рисуване без четка с подръчни материали 2 Христинка Стоянова

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Първа група Детска градина №25 "Ален мак" 2018/2019
Втора група Детска градина №25 "Ален мак" 2019/2020
Трета подготвителна група (ПГ-5г.) Детска градина №25 "Ален мак" 2021/2022
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Детска градина №25 "Ален мак" 2022/2023
Първа група Детска градина №25 "Ален мак" 2023/2024

Умения и компетентности

Организиране и управление на образователния процес
Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Ориентиране към непрекъснато професионално развитие
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни

Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците. Няколко стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на децата. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам децата да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички деца имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява децата сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира децата и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.


Добри практики

Да подкрепим талантите на Стара Загора
Практическият опит показва, че интеграцията и интеркултурните взаимодействия могат да се реализират в етнически смесена образователна среда – такава, каквато е средата в нашето училище. Според мен, мисията на учителя е да подпомага свободната изява и личностното израстване на учениците си, ръководейки се и от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. А практическата реализация на интеграцията е една от политиките, която се реализира в рамките на Европейския съюз в направления: осигуряване на равен достъп до образование; успешна социализация; съхраняване на културна идентичност; взаимно уважение и разбирателство.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Участие в общински, национални и международни конкурси за детски рисунки
Участие в конкурс "Снегири", Русия - 2023г.

Постижения на ученици

Участие в общински, национални и международни конкурси за детски рисунки
Участие в Национален конкурс "Шарено петле" - 2021г.
Участие във Втори Национален ученически конкурс за детска рисунка и илюстрация "Светът е цветен за всички детски очи" - 2021г.
Участие в изложба - конкурс "Баба Марта бързала, мартенички вързала" - 2021г.
Участие в Международен фестивал "Традиции, багри, красота през очите на нашите деца" - 2021г.
Участие в Девети Национален фолклорен конкурс "Заблеяло ми агънце" - 2021г.
Участие в онлайн конкурс "Лазаровден" - 2021г.
Участие в Международно Биенале за детска рисунка Сент-Фражу, Франция - 2021г.
Участие в конкурс "Вълшебен защитник" - 2021г.
Участие в конкурс "Ян Бибиян" - 2021г.
Участие в конкурс "Пролетните празници - Лазаровден, Цветница и Великден" - 2022г.
Участие в конкурс "Приятели" - 2022г.
Участие в конкурс "Сезоните на гората" - 2022г.
Участие в конкурс " Tesouros da mihna terra" Португалия, 2022г.
Участие в Международно Биенале Франция, 2022г.
Участие в конкурс "Децата, цветята, пчелите и медът" - 2022г.
Участие в онлайн конкурс "Защитник на морските обитатели" - 2022г.
Участие в конкурс "Аз обичам Черно море" - 2022г.
Участие в Национален онлайн конкурс "Коледа с песен" - 2022г.
Участие в конкурс "Снегири", Русия - 2023г.

Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Тържества 2019/2020

Снимки, дипломи, работа с родители, тържества

"Брат за брата" - Стара Загора 21.07.2020

Не спирай да обичаш България - "Конкурс за рецитиране на патриотично стихотворение" 2020

Детството на моята фамилия - Община Стара Загора 01.06.2020

Великденско послание 2020

Организиране на училище за родители работа с МКБППМН 04.03.2020

Участие в инициативата жълти стотинки- 2020

Участие - съвместни меропроятия в 11 ОУ

Отпразнуване на християнското семейство

Спортен празник по БДП - 2020

Аз гарантирам щастливо детство/отличителен знак на агенция за закрила на детето 20.11.2019

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2020 г. До сега Училищен плод Изпълнителен МОН, Община Стара Загора, ДГ 25"Ален мак"
Септември 2019 г. До сега Училищно мляко Изпълнител МОН, Община Стара Загора, ДГ 25"Ален мак"

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Декември 2020 г. До сега Европейска гаранция за детето Изпълнител Уницеф, Община Стара Загора, МОН и ДГ № 25 "Ален мак"
Септември 2020 г. До сега Проект по Физическо възпитание Изпълнител МОН, Община Стара Загора, ДГ 25"Ален мак"
Октомври 2019 г. Май 2020 г. Проект "Направи добро" - благотворителна инициатива Изпълнител ЕVN Пловдив и ДГ № 25
Март 2021 г. Март 2021 г. Партньорство за красива и чиста България Изпълнител Място България за устойчива промяна на културата и отношениетона хората към отпадъците и заобикалящата ни среда

Участие в кампанията "Световен ден на рециклирането" по проект " "Партньорство за красива и чиста България".

Март 2021 г. Март 2021 г. Натура 2000 в България - Нови хоризонти Изпълнител РИОСВ - Пловдив и Зелени Балкани
Април 2023 г. Май 2023 г. Бързи герои 112 Сърце до сърце

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2019 г. До сега Съюз на българските учители
Септември 2019 г. До сега Член на КНСБ