Учителско портфолио

Росица Рангелова Петрова

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0878305842

Обща информация

Трудов стаж

Учителски стаж:
4години,0 месеца и 13 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Детска градина
Име на институцията:
Детска градина 25"Ален мак

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2016 г. Юни 2017 г. Второ основно училище "П. Р. Славейков" Учител
Юни 2017 г. Септември 2017 г. Детска градина 25"Ален мак " Учител
Септември 2017 г. До сега Детска градина 25"Ален мак " Учител

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2007 г. Юни 2016 г. Висше - бакалавър ТрУ Педагогически факултет ПНУП

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
ПНУП бакалавър
Професионална квалификация "учител":
ДА

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Първа помощ на работното място 2 д-р Чавдар Попов - доктор, мед. фелдшер Недялка Иванова
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. "Стресът в ежедневието-втора част" 2 Антоанета Минчева-старши учител
Март 2019 г. Март 2019 г. "Работа с деца - аутисти" 2 Стоянка Вълкова-старши учител
Април 2019 г. Април 2019 г. "Вълшебните приказки в живота на детето" 2 Иглика Ангелова-старши учител
Април 2019 г. Април 2019 г. "Агресия във виртуалната реалност. Символизъм и внушения в детската анимация" 2 Красимира Попова - учител
Април 2019 г. Април 2019 г. "Развитие на детското творчество чрез прилагане на разнообразни техники и материали в Изобразителното изкуство в ДГ" 2 Маргарита Кисьова - учител
Април 2019 г. Април 2019 г. "Споделяне на учителски практики" 2 Радка Тасева - старши учител
Април 2019 г. Април 2019 г. "Подготовка за писане в подготвителна група чрез графика" 2 Маргарита Попова - старши учител
Април 2019 г. Април 2019 г. "Развитие, интерес и любознателност към природата. Екологично възпитание на децата в ДГ" 2 Таня Райчева - старши учител
Май 2019 г. Май 2019 г. "Агресията в предучилищна възраст" 2 Янка Миндова-Топалова - старши учител
Май 2019 г. Май 2019 г. "Работа с метално фолио" 2 Христина Стоянова - старши учител
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. "Работа в екип" 2 Стоянка Вълкова-старши учител
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. "Спортно-подготвителните упражнения и игри и тяхното значение за подобряване на здравето на децата в предучилищна възраст" 2 Иглика Ангелова-старши учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Изобразителното творчество в ДГ - първа част" 2 Димитрина Боева - старши учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Играта - драматизация и нейното значение за развитието на 5-7 годишните деца" - Първа част 2 Иглика Ангелова-старши учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Приказкотерапия - как чрез приказката да създаден позитивна среда на децата в ДГ" - Втора част 2 Таня Райчева - старши учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Развитие на вниманието на децата в ПУВ" 2 Янка Миндова-Топалова - старши учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Работа в мултикултурна среда-трудности и начини за овладяването им" - Втора част 2 Валентина Христова - учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Анализ на детска рисунка" - Първа част 2 Маргарита Кисьова - старши учител
Декември 2020 г. Декември 2020 г. "Анализ на детска рисунка" - Втора част 2 Яница Тодорова - учител
Декември 2020 г. Декември 2020 г. "ИКТ в предучилищна то образование" - Първа част 2 Недялка Ангелова-Илева
Декември 2020 г. Декември 2020 г. "ИКТ в предучилищна то образование" - Втора част 2 Таня Тодорова - учител
Декември 2020 г. Декември 2020 г. "Рисуване без четка с подръчни материали" 2 Христина Стоянова - старши учител