Учителско портфолио

Биляна Иванова Тодорова

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0893963355

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
15
Учителски стаж:
1

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител подготвителна група
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Девето ОУ "Пейо Кр. Яворов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2022 г. Септември 2023 г. Девето ОУ "Пейо Кр. Яворов" помощник-учител
Септември 2023 г. До сега Девето ОУ "Пейо Кр. Яворов" Учител подготвителна група

Любим цитат

Най-добрите учители постигат резултати, като помагат на учениците да дават най-доброто, на което са способни. - Сър Кен Робинсън

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Февруари 2021 г. Юли 2023 г. Висше - магистър ЮЗУ "Неофит Рилски" Предучилищна педагогика

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Декември 2023 г. 32 часа 2 кредита Тренинг и обучителен център "Щастие" STEM и STEAM обучение в предучилищното и училищно образование. Интегриране на образователните иновации в заниманията с децата/учениците.

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение


Методи на преподаване

Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното заучаване и прилагане на граматичните правила - Дискусия – начин на изразяване на позиция С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа. Работя фронтално, групово, индивидуално, като подготвям индивидуални материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всяко дете.


Философия на преподаване

Според моята философия образованието трябва да бъде прогресивно и надграждащо. Учителят трябва да бъде свободен, за да изпълни своето призвание - освободен от административен, родителски и обществен натиск. Учителят за мен е творец, който всеки ден се труди над своите творби - децата. За мен учителската професия е призвание и мисия . Мисия, защото осъзнавам, че всяко едно дете, независимо от неговите възможности, етнос и особености, трябва да получи образование. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда.Всяко дете да е гордо със своите умения, независимо какви са те. Едни имат умения за учене, други за спорт, трети за рисуване . Необходимо е да се разпознават индивидуалните различия, да се уважават и да се поощряват. В преподаването се стремя да обхвана тези индивидуални различия на учениците.Внимателно преценявам методите, за да могат всички деца да разберат преподаваното. За мен учителската професия е призвание. Тя ми носи огромно удовлетворение, въпреки трудностите

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Запознаване с невероятната авторка на детските книжки “Усмивката на Леа” и “Леа + Перла” - Яна Василева 11.01.2024 г.
Екологичен детски спектакъл В ДТ "Никола Вапцаров" 08.12.2023 г.
Среща с народната певица Кинче Вълчева и запознаване на децата с българските фолклорни етнографски области 25.01.2024 г.
“НЕзабравимата БЪЛГАРИЯ” с Искрен Красимиров 27.10.2023 г.

Галерия