Я. Калинкова

Яница Пламенова Калинкова

Националност: Българин

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0896299979

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
20 г.
Учителски стаж:
7 г.

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2014 г. До сега РЦПППО гр. Добрич Ресурсен учител
Септември 2013 г. Юли 2014 г. РЦПППО гр. Добрич Ресурсен учител
Януари 2002 г. Юли 2007 г. МТТ РЗОХ

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2004 г. Септември 2006 г. Висше - магистър ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Психология
Септември 1999 г. Юли 2004 г. Висше - бакалавър ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Публична администрация

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Психолог
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Психология 5-та степен Шуменски унивеситет " Епископ К. Преславски"
Октомври 2018 г. Ноември 2018 г. Психология 4-та степен Великотърновски унивеситет "Св.св. Кирил и Методий"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит Център "Интерактивно обучение" гр. Варна "Управленските компетентности на педагогическите специалисти"
Септември 2017 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг зет ес кнсулт гр. Варна " Екипна работа на персонала в образователните институции"
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит НИОПП гр. София "Сензорна интеграция- фактор в ранното детско развитие. Теория и практики"
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит НИОПП гр. София "Помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици"
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит НИОПП гр. София "Организация на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Април 2019 г. Април 2019 г. Квалификационен курс Family through kid's eyes- drawing, puppets , pantomimr EAST EUROPEN RTS THERAPY ASSOCIATION
Април 2018 г. Април 2018 г. Конференция "Приобщаващото образование и работата на учителя" Център за обучение, консултации и тренинг зет ес кнсулт гр. Варна
Юни 2019 г. Юни 2019 г. Обучителен курс "Мерки за контрол и предотвратявне испирането на пари и финансирането на тероризъм" Институт за човешки ресурси
Юни 2018 г. Юни 2018 г. Квалификационен курс "От приобщаване към учатие в образователния процес на педагогическите специалсти и учениците" НУ"Цани Гинчев" гр. Ласковец; ЦСОП гр. Плевен; ЦСОП гр. Долни Дъбник; РЦПППО гр. Плевен
Септември 2017 г. Юли 2018 г. Професионална квалификация Ресурсен учител ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий"
Януари 2017 г. Януари 2017 г. Семинар "Зимна школа за училищно приобщаване" НИОПП гр. София
Февруари 2016 г. Февруари 2016 г. Обучителен курс "Стратегии за справяне с агресивно поведение при деца със специални образователни потребности" НАРУ
Март 2016 г. Март 2016 г. Конференция "Моделиране на нови услуги за деца със специални нужди в България" Карин дом гр.Варна
Май 2016 г. Май 2016 г. Конференция "Осигуряване на добра образователна подкрепа на младежи с дислексия" Асоциация Дислексия гр. Русе
Юли 2015 г. Юли 2015 г. Семинар "Развиване на екипните взаимоотношения" Консултативен център "Плиска"ООД
Септември 2014 г. Февруари 2015 г. Педагогическа правоспособност Учител ШУ"Еп. К. Преславски"
Декември 2013 г. Декември 2013 г. Обучителен курс "Техники за ефективно общуване със семейството" Консултативен център "Плиска"ООД

Практическо приложение


Умения и компетентности

Социални умения
Организационни умения
Технически умения
Първоначална професионална подготовка
Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Оценяване на напредъка на децата/учениците
Професионално-педагогически
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни
Ориентиране към непрекъснато професионално развитие
Административна и правна култура
Участие в дейността на Педагогическия съвет

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Ноември 2015 г. До сега КНСБ-СБУ