Яница

Яница Данкова Тодорова

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0885456340

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
5 години
Учителски стаж:
2 година и 10 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Детска градина
Име на институцията:
ДГ 25 " Ален мак"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2019 г. До сега ДГ 25 "Ален мак" учител

Любим цитат

“Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.” – Плутарх

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2010 г. Юни 2014 г. Висше - бакалавър Тракийски университет
Октомври 2018 г. Ноември 2019 г. Висше - бакалавър Тракийски университет
Септември 2023 г. До сега Висше - магистър ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" ПНУП

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Магистър ПНУП
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Детски учител
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2022 г. Октомври 2022 г. 5-та професионално-квалификационна степен 5-та степен ТрУ Стара Загора - ДИПКУ

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Успешни стратегии на взаимодействието "детска градина - семейство"
Ноември 2020 г. 16 часа 1 кредит "ИДЕИТЕ" Специфики при преподаване на БДП е детската градина
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит Изкуства БГ Интегриране на технологиите в образователния процес
Ноември 2020 г. 16 часа 1 кредит Изкуства БГ Интегриране на технологиите в образователния процес

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Анализ на детска рисунка - първа част ДГ 25 "Ален мак"
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ИКТ в предучилищното образование - първа част ДГ 25 "Ален мак"
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Рисуване без четка с подръчни материали ДГ 25 "Ален мак"
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Спортно - подготвителните упражнения и игри и тяхното значение за подобряване на здравето на децата в предучилищна възраст ДГ 25 "Ален мак"
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Работа в екип ДГ 25 "Ален мак"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Работа в мултикултурна среда - трудности и начинания за овладяването им - Втора част ДГ 25 "Ален мак"
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ИКТ в предучилищното образование - втора част ДГ 25 "Ален мак"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Развитие на вниманието в ПУВ ДГ 25 "Ален мак"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Различните етноси в България. Работа в мултикултурна среда - първа част ДГ 25 "Ален мак"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Приказкотерапия - как чрез приказката да създадем позитивна среда на децата в ДГ - втора част ДГ 25 "Ален мак"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Играта - драматизация и нейното значение за развитието на 5 - 7 г деца - първа част ДГ 25 "Ален мак"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Изобразителното творчество е ДГ ДГ 25 "Ален мак"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Изобразителното творчество в ДГ - Втора част ДГ 25 "Ален мак"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Квалификационен курс Анализ на детска рисунка ДГ 25 "Ален мак"

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Трета подготвителна група (ПГ-5г.) 2019/2020
Втора група 2019/2020

Умения и компетентности

Организиране и управление на образователния процес

планиране, подготовка, предварителна подготовка, провеждане.....

Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни
Ориентиране към непрекъснато професионално развитие

Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците. Няколко стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Добри практики

Да подкрепим талантите на Стара Загора

Постижения на специалиста

Лични постижения

Участия в общински, национални и международни конкурси за детски рисунки

Постижения на ученици

Участия в общински, национални и международни конкурси за детски рисунки

дипломи, снимки


Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
тържества 2019/2020

снимки, дипломи, работа с родители, тържества

"Брат за брата" - Стара Загора 21.07.2020

Не спирай да обичаш България - "Конкурс за рецитиране на патриотично стихотворение" - 2020

Детството на моята фамилия - Община Стара Загора 01.06.2020

Великденско послание - 2020

Организиране на училище за родители - работа с МКБППМН 04.03.2020

Участие в инициативата жълти стотинки - 2020

Участие в съвместни мероприятия в 11ОУ

Отпразнуване на храстиянското семейство 2019г

Спортен празник по БДП - 2020

Аз гарантирам щастливо детство /отличителен знак на агенция за закрила на детето/ 20.11.2019г

 

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2019 г. До сега Училищен плод изпълнител МОН, Община Стара Загора, ДГ 25 "Ален мак"
Септември 2019 г. До сега Училищно мляко изпълнител МОН, Община Стара Загора, ДГ 25 "Ален мак"

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2019 г. Май 2020 г. Проект "Направи добро" - благотворителна инициатива на EVN - Пловдив изпълнител EVN - Пловдив и ДГ 25 "Ален мак' - Стара Загора

П

Декември 2020 г. До сега Европейска гаранция за детето изпълнител Уницеф, МОН, Обшина Стара Загора. ДГ 25"Ален мак"
Септември 2020 г. До сега Проект по физическо възпитание изпълнител МОН, Община Стара Загора, ДГ 25 "Ален мак"

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2019 г. До сега Съюз на българските учители
Септември 2019 г. До сега Член на КТ "Подкрепа"